Mine sisu juurde

Kasutaja:Raamaturott/Romaani

Allikas: Vikisõnastik
No. inglise ladina hispaania portugali katalaani prantsuse itaalia rumeenia
1 eye oculus ojo olho ull œil occhio ochi
2 ear auris oreja orelha orella oreille orecchio ureche
3 nose nasus nariz nariz nas nez naso nas
4 mouth os boca boca boca bouche bocca gură
5 tooth dens diente dente dent dent dente dinte
6 tongue lingua lengua língua llēngua langue lingua limbă
7 lip labrum labio lábio llavi lèvre labbro buză
8 cheek gena mejilla face galta joue guancia bucă; obraz
9 face vultus cara cara; rosto cara face; visage viso; faccia față; figură
10 forehead frons frente testa front front fronte frunte
11 hair capillus cabello cabelo cabēll cheveu capello păr
12 moustache barba labri superioris bigote bigode bigoti moustache baffi; mustacchi mustață
13 beard barba barba barba barba barbe barba barbă
14 chin mentum barbilla queixo mentó; barbeta menton mento bărbie
15 jaw mala mandíbula maxila; mandíbula queix; mandíbula mâchoire mascella falcă
16 throat iugulums garganta garganta gola; gorja gorge gola beregată
17 neck collum cuello colo; pescoço coll cou collo gât
18 nape cervices nuca; cerviz nuca nuca nuque nuca ceafă
19 head caput cabeza cabeça cap tête capo; testa cap
20 back tergum espalda dorso; costas esquena dos dorso; schiena dos; spate; spinare
21 belly venter vientre ventre; barriga panxa ventre ventre burtă; pântece
22 navel umbilicus ombligo umbigo llombrígol nombril ombelico buric
23 bosom sinus pecho seio pit; mama sein seno sân
24 breast pectus pecho peito pit poitrine petto piept
25 shoulder umerus hombro ombro espatlla épaule spalla umăr; spate
26 arm bracchium brazo braço braç bras braccio braț
27 elbow cubitum codo cotovelo colze coude gomito cot
28 hand manus mano mão main mano mână
29 palm palma palma palma; palma da mão palma paume palma palmă
30 finger digitus dedo dedo dit doigt dito deget
31 fingernail unguiculus uña unha ungla ongle unghia unghie
32 nail unguis uña unha ungla ongle unghia unghie
33 toe digitus dedo del pie dedo do dit del peu orteil; doigt de pied dito del piede deget de la picior
34 foot pes pie peu pied piede picior
35 heel calx talón calcanhar taló talon tallone; calcagno călcâi
36 knee genu rodilla joelho genoll genou ginocchio genunchi
37 thigh femur muslo coxa cuixa cuisse fèmore coapsă
38 leg crus pierna perna cama jambe gamba picior
39 body corpus cuerpo corpo cos corps corpo corp
40 skin cutis; pellis piel pele pell peau pelle piele
41 blood sanguis sangre sangue sang sang sangue sânge
42 vein vena vena veia vena veine vena vână; arteră
43 sinew nervus tendón tendão tendó tendon tèndine tendon
44 bone os hueso osso os os osso os
45 brain cerebrum cerebro; encéfalo cérebro cervell cerveau cervello creier
46 heart cor; animus corazón coração cor cœur cuore inimă
47 stomach stomachus estómago estômago estómac estomac stòmaco stomac
48 liver iecur hígado fígado fetge foie fegato ficat
49 breath spiritus aliento fôlego alè; hàlit haleine fiato; respiro răsuflare; respirație
50 hunger fames hambre fome fam; gana faim fame foame
51 tear lacrima lágrima lágrima llàgrima larme làcrima lacrimă
52 flavour sapor; gustus gusto gosto gust; sabor goût; saveur gusto; sapore gust
53 odour odor olor odor; cheiro olor odeur odore miros
54 sleep somnus sueño sono son sommeil sonno somn
55 dream somnium sueño; ensueño sonho somni songe sogno vis
56 sky caelum cielo céu celm ciel cielo cer
57 sun sol sol sol sol soleil sole soare
58 moon luna luna lua lluna lune luna lună
59 star sidus; stella estrella estrela estel; estrella étoile stella stea
60 air aer aire ar aire air aria aer
61 wind ventus viento vento vent vent vento vânt
62 wave unda ola; onda onda ona vague onda val; undă
63 water aqua agua água āigua eau acqua apă
64 stone lapis piedra pedra pedra pierre sasso; pietra piatră
65 ground solum suelo solo sòl sol; terrain suolo; terreno sol; pământ
66 earth terra tierra terra terra terre terra pământ
67 dust pulvis polvo pols poussière polvere praf
68 smoke fumus humo fumo fum fumée fumo fum
69 spark scintilla chispa faísca; centelha guspira; centella étincelle scintilla scânteie
70 fire ignis fuego fogo foc feu fuoco foc
71 light lux; lumen luz luz llum lumière luce lumină
72 shadow umbra sombra sombra ombra ombre ombra umbră
73 weather caelum; tempestas tiempo tempo temps temps tempo timp; vreme
74 fog nebula niebla nevoeiro boira brume; brouillard nebbia ceață; negură
75 cloud nubes nube nuvem núvol nuage nube; nùvola nor
76 rain imber; pluvia lluvia chuva pluja pluie pioggia ploaie
77 snow nix nieve neve neu neige neve zăpadă
78 ice glacies hielo gelo gel; glaç glace ghiaccio gheață
79 frost gelu helada gelo; geada glaçada gel; gelée gelo ger
80 chill frigus frío frio fred froid freddo frig
81 heat calor; aestus calor ardor calor chaleur caldo; calura arșiță; căldură
82 hoarfrost pruina escarcha geada gebre givre brina chiciură
83 rainbow arcus arco iris arco-iris arc iris arc-en-ciel arcobaleno curcubeu
84 thunder tonitrus trueno trovão tro tonnerre tuono tunet
85 current fluctus corriente corrente corrent courant corrente curent
86 drop gutta gota gota gota goutte goccia picătură
87 foam spuma espuma espuma escuma écume; mousse spuma; schiuma spumă
88 dirt sordes; squalor suciedad sujidade; imundície brutícia boue; saleté sudiciume murdărie
89 lake lacus lago lago llac lac lago lac
90 swamp palus pantano charco; pântano pantà marais; marécage palude mlaștină
91 moor palus turbera pântano pantà tourbière torbiera bărăgan
92 meadow pratum prado; pradera prado prat; prada pré prato fânaț; livadă
93 forest silva bosque bosque; floresta bosc bois; forêt bosco; foresta codru; pădure
94 hill collis colina colina puig; pujol coteau; colline colle; collina deal; movilă
95 elevation specula cerro alto; outeiro turó éminence; élévation altura deal; ridicătură
96 mountain mons monte; montaña monte; montanha muntanya mont; montagne monte; montagna munte
97 summit vertex cima; cumbre pico cim cime; sommet cima pisc
98 cave caverna; spelunca cueva; caverna caverna cova caverne grotta; caverna peșteră
99 slope declivum cuesta; declive encosta coster pente; versant pendìo pantă; versant
100 source fons fuente; manantial fonte font source; fontaine sorgente izvor
101 brook rivus arroyo regato; ribeiro riera ruisseau ruscello gârlă
102 river flumen río rio riu fleuve; rivière fiume râu; fluviu
103 shore ripa orilla beira riba bord; rivage riva mal; țărm
104 coast litus costa costa costa côte costa coastă
105 land continens tierra firme terra firme terra ferma terre ferme terraferma uscat
106 sea mare mar mar mar mer mare mare
107 cove, bay sinus cala; bahía baía cala; badia baie cala golf
108 island insula isla ilha illa île ìsola insulă
109 flower flos flor flor flor fleur fiore floare
110 grass herba; gramen hierba erva herba herbe erba iarbă
111 root radix raíz raiz rel; arrel racine radice rădăcină
112 tree arbor árbol árvore arbre arbre àlbero copac; arbore
113 trunk truncus tronco tronco tronc tronc tronco tulpină
114 bark cortex corteza casca escorça écorce corteccia scoarță
115 limb ramus rama ramo branca branche ramo cracă; creangă
116 twig ramus ramo galho ram rameau ramo ramură; creangă
117 leaf folium hoja folha fulla feuille foglia frunză
118 birch betulla abedul bétula bedoll bouleau betulla mesteacăn
119 pine pinus pino pinheiro pi pin pino pin
120 willow salix sauce salgueiro salze saule sàlice salcie; răchită
121 fir abies abeto abeto avet sapin abete brad
122 horn cornu asta; cuerno corno; chifre corn; banya corne corno corn
123 feather penna pluma pena ploma plume penna pană
124 fur pellis piel pele pell peau manto; pelame piele
125 wing ala ala asa ala aile ala aripă
126 claw unguis garra pata urpa serre grinfia gheară
127 paw unguis uña; garra unha; garra grapa ongle; griffe unghia; artiglio labă; gheară
128 tail cauda cola rabo; cauda cua queue coda coadă
129 egg ovum huevo ovo ou œuf uovo ou
130 nest nidus nido ninho niu nid nido cuib
131 lair cavum; latibulum madriguera toca; covil cau terrier covo bârlog; vizuină
132 animal bestia animal animal animāl animal bestia; animale animal
133 flock grex rebaño rebanho ramat troupeau gregge turmă; cireadă
134 cow vacca vaca vaca vaca vache vacca vacă
135 bull taurus toro touro toro taureau toro taur
136 horse equus caballo cavalo cavāll cheval cavallo cal
137 sheep ovis oveja ovelha be; ovella mouton pècora oaie
138 pig sus; porcus cerdo porco bacó porc; cochon porco; maiale porc
139 dog canis perro cão ca; gos chien cane câine
140 cat felis gato gata gat chat gatta pisică
141 bear ursus oso urso ós ours orso urs
142 squirrel sciurus ardilla esquilo esquirol écureuil scoiàttolo veveriță
143 elk alces alce alce ant élan alce elan
144 fox vulpes zorro raposa guilla renard volpe vulpe
145 hare lepus liebre lebre llebre lièvre lepre iepure
146 mouse mus ratón rato ratolí souris topo; sorcio șoarece
147 wolf lupus lobo lobo llop loup lupo lup
148 bird avis ave; pájaro ave; pássaro au; ocēll oiseau uccello pasăre
149 swarm examen bandada bando; enxame bandada nuée; volée stormo cârd
150 chicken gallina gallina galinha gallina poule gallina găină
151 cock gallus gallo galo gall coq gallo cocoș
152 goose anser oca; ganso ganso oca oie oca gâscă
153 eagle aquila águila águia àguila aigle àquila vultur
154 duck anas pato pata ànec canard ànatra rață
155 owl ulula; noctua lechuza mocho; coruja òliba; mussol hibou gufo; civetta bufniță
156 crane grus grulla grou grua grue gru cocor
157 crow cornix corneja gralha cornella corneille cornacchia cioară
158 cuckoo cuculus cuco cuco cucut coucou cuccù; cùculo cuc
159 swan olor; cycnus cisne cisne cigne cygne cigno lebădă
160 fish piscis pez peixe peix poisson pesce pește
161 perch perca perca perca perca perche pèrsico biban
162 pike esox lucio lúcio lluç brochet luccio știucă
163 snake serpens serpiente serpente serp serpent serpente șarpe
164 worm vermis gusano verme cuc ver baco; verme vierme
165 spider aranea araña aranha aranya araignée ragno păianjen
166 ant formica hormiga formiga formiga fourmi formica furnică
167 louse pediculus piojo piolho poll pou pidocchio păduche
168 gnat culex mosquito mosquito mosquit moucheron zanzara țânțar
169 fly musca mosca mosca mosca mouche mosca muscă
170 butterfly papilio mariposa borboleta papallona papillon farfalla fluture
171 berry baca baya bago baia baie bacca boabă
172 apple malum manzana maçã poma pomme mela măr
173 mushroom fungus seta; hongo fungo; cogumelo bolet champignon fungo burete; ciupercă
174 onion cepa cebolla cebola ceba oignon cipolla ceapă
175 seed seges siembra sementeira sembra semence semente semănătură
176 grain granum grano grão gra grain grano grâu
177 hay faenum heno feno fenc foin fieno fân
178 peel, husk putamen cáscara casca closca pelure buccia coajă
179 pit fovea foso cova; fossa sot; clot fosse cava; fossa groapă
180 trap pedica trampa armadilha trampa piège tràppola cursă; capcană
181 noose laqueus lazo laço baga lacs laccio laț
182 track vestigium huella pista; vestígio traça trace traccia dâră
183 ash cinis ceniza cinza cendra cendre cenere cenușă
184 filth lutum suciedad sujidade llot crotte fango noroi; murdărie
185 iron ferrum hierro ferro ferro fer ferro fier
186 gold aurum oro ouro or or oro aur
187 silver argentum plata prata plata argent argento argint
188 coal carbo carbón carvão carbó charbon carbone cărbune
189 glass vitrum vidrio; cristal vidro vidre verre vetro sticlă
190 clay lutum barro barro; argila fang; argila glaise argilla lut; humă
191 sand arena arena areia arena sable arena; sabbia nisip
192 human homo hombre; ser humano homem; pessoa humà; persona homme uomo; èssere umano om; persoană
193 man vir hombre homem home homme uomo om; bărbat
194 woman mulier mujer mulher dona femme donna femeie
195 child puer; infans niño filho; criança nen enfant bambino copil
196 boy puer chico; muchacho rapaz; menino noi garçon ragazzo băiat; flăcău
197 girl puella chica; muchacha menina; rapariga noia fille; jeune fille ragazza fată
198 family familia familia família família famille famiglia familie
199 grandfather avus abuelo avô avi grand-père nonno bunic; tată mare
200 grandmother avia abuela avó àvia grand-mère nonna bunică; mamă mare
201 parents parentes padres pais pares parents genitori părinți
202 father pater padre pai pare père padre tată; părinte
203 mother mater madre mãe mare mère madre mamă
204 son filius hijo filho fill fils figlio fiu; fecior
205 daughter filia hija filha filla fille figlia fiică
206 brother frater hermano irmão germà frère fratello frate
207 sister soror hermana irmã germana sœur sorella soră
208 uncle patruus; avunculus tío tio oncle oncle zio unchi
209 aunt amita tía tia tia tante zia mătușă
210 husband maritus esposo esposo espòs mari; époux marito soț; bărbat
211 wife uxor esposa esposa muller femme; épouse moglie soție
212 joy gaudium; laetitia placer; alegría prazer; alegria goig; alegria joie; plaisir gioia; piacere bucurie
213 laughter risus risa; carcajada risada; gargalhada riallada rires risata râset
214 happiness felicitas felicidad felicidade felicitat bonheur felicità fericire
215 grief aegritudo pena aflição; desgosto pena peine; chagrin afflizione mâhnire
216 wish voluntas; desiderium deseo desejo desig désir desiderio dorință; deziderat
217 desire libido; voluptas ganas vontade ganes envie voglia poftă; înclinare
218 spirit mens; animus mente; espíritu mente; espírito ment; esperit esprit mente; spìrito duh; minte; suflet
219 thought sententia idea; pensamiento ideia; pensamento pensament idée; pensée idea; pensiero gând; cuget
220 memory memoria memoria memória memòria mémoire memoria memorie
221 mind ratio; ingenium razón; entendimiento razão; inteligência raó; seny raison intelletto minte; intelect
222 meaning sensus sentido; significado sentido; significado solta; sentit sens senso; significato sens; înțeles
223 reason causa causa causa; motivo raó; causa cause; raison causa; motivo; ragione cauză; pricină
224 truth veritas verdad verdade veritāt vérité verità adevăr
225 talk sermo conversación conversa; conversação conversa conversation discorso; conversazione convorbire; conversație
226 fairy tale fabula cuento conto conte conte; conte de fées fiaba; fàvola basm; poveste
227 story fabula; narratio cuento; narración conto; narrativa narració conte; narration racconto; narrazione poveste
228 message nuntius mensaje mensagem missatge message messaggio veste
229 news novitas noticia notícia; novidade novetat nouvelle notizia noutate; actualitate
230 name nomen nombre nome nom nom nome nume
231 puzzle aenigma acertijo; adivinanza adivinha endevinalla énigme; devinette indovinello ghicitoare
232 speech oratio discurso oração; discurso discurs parole; discours discorso discurs
233 language lingua lengua língua llēngua langue; langage lingua; linguaggio limbă; limbaj
234 voice vox voz voz veu voix voce glas
235 word verbum; vocabulum palabra palavra mot; paraula mot parola cuvânt
236 sign signum señal marca signe; senyal signe segno; segnale semn; semnal
237 call clamor llamada grito; chamada crida cri; appel chiamata chemare
238 noise strepitus ruido; barullo ruído; barulho sorōll bruit chiasso; strèpito zgomot; tărăboi
239 sound sonus sonido som so son suono sunet
240 tone sonus tono tom to ton tono ton
241 song carmen canción canção cançó chant; chanson canto; canzone cântec
242 calm quies calma; silencio calma; silêncio calma; silenci calme; tranquillité calma; tranquillità odihnă; liniște
243 people homines gente gente; pessoas gent gens gente lume; oameni
244 nation populus pueblo povo; nação poble peuple pòpolo popor; națiune
245 work labor trabajo trabalho labor; treball travail lavoro lucru
246 guest hospes; conviva huésped; invitado hóspede; convidado hoste hôte; invité òspite; invitato musafir
247 gift munus regalo prenda; presente regal; obsequi cadeau; présent regalo dar; cadou
248 game ludus juego jogo joc jeu gioco joc
249 company societas compañía companhia companyia compagnie compagnìa societate
250 help auxilium; subsidium ayuda; socorro ajuda; socorro ajut aide; secours aiuto; soccorso ajutor
251 friend amicus amigo amigo amīc ami amico amic; prieten
252 companion socius camarada; compañero camarada company; camarada copain; camarade camerata tovarăș
253 matter res asunto assunto afer; assumpte affaire affare; faccenda afacere
254 count numerus cantidad número; quantidade nombre; quantitat nombre nùmero; quantità număr; cantitate
255 sort genus tipo; clase tipo; espécie tipus; classe sorte; espèce tipo; specie fel; specie
256 piece frustum; fragmentum pieza pedaço peça morceau pezzo bucată
257 part pars parte peça; parte part part; partie parte parte; porție
258 half dimidium mitad metade meitat moitié metà jumătate
259 circle orbis; circus círculo círculo cercle cercle cìrcolo cerc
260 cross crux cruz cruz creu croix croce cruce
261 line linea línea linha línia ligne lìnea linie
262 stroke lineamentum raya; trazo traço traç; ratlla trait tratto linie; trăsătură
263 gap intervallum distancia distância distància écart distanza distanță; depărtare
264 distance spatium distancia distância distància distance distanza; lontananza distanță; depărtare
265 area loca; regio región; comarca área; região regió; contrada région; contrée regione regiune
266 space locus espacio lugar cabuda place posto; spazio loc
267 place locus sitio sítio lloc lieu; endroit luogo; località loc
268 side latus lado; costado lado banda; costāt côté lato; parte latură
269 middle medium medio; centro meio mig; centre milieu mezzo; centro centru
270 item res objeto objecto objecte objet oggetto obiect
271 thing res cosa coisa cosa chose cosa lucru; chestie
272 fringe margo borde bordo; margem vora; marge bord orlo; bordo bordură
273 edge angulus borde borda; aresta caire; cantell arête spìgolo muchie; bordură
274 corner angulus esquina esquina cantonada coin; tournant canto colț
275 tip cacumen punta ponta punta cime; pointe punta vârf; creștet
276 end caput cabo; extremo cabo; extremo cap bout capo; estremità capăt
277 hole foramen agujero; abertura furo; buraco forāt trou buco gaură
278 angle angulus ángulo canto; ângulo racó coin; réduit àngolo colț
279 pattern exemplum dibujo padrão; desenho dibuix; disseny dessin disegno desen
280 size magnitudo tamaño tamanho grandària grandeur taglia; grandezza mărime
281 length longitudo longitud comprimento longitud longueur lunghezza lungime
282 height altitudo altura; altitud altura; altitude altura; altitud hauteur; altitude altezza înălțime
283 weight pondus peso peso pes poids peso greutate
284 amount copia cantidad quantidade quantitat quantité quantità cantitate
285 heap acervus montón pilha pila tas cùmulo; mucchio grămadă
286 row ordo fila fila fila file; rangée fila șir; rând
287 boat navicula bote; barca barco bot; barca canot; bateau barca; battello barcă; luntre
288 oar remus remo remo rem rame; aviron remo vâslă; lopată
289 sleigh sclodia trineo trenó trineu traîneau slitta sanie
290 ski narta esquí esqui esquí ski sci schi
291 campfire ignis hoguera fogueira foc de campament feu de camp falò; fuoco di bivacco foc de tabără
292 load onus carga carga càrrega charge; fardeau càrico povară; sarcină
293 walk cursus marcha curso; caminhada marxa tour; marche andata mers; umblet
294 step gradus paso passo pas pas passo pas
295 north septentriones norte norte nord nord nord; settentrione nord; miazănoapte
296 south meridies sur sul sud sud sud; meridione sud; miazăzi
297 west occidens oeste oeste; ocidente oest; occident ouest; occident òvest; occidente apus
298 east oriens este este; leste; oriente est; orient est; orient est; oriente est; răsărit
299 wood lignum madera madeira fusta bois legno lemn
300 board tabula tabla tábua; prancha taula planche asse; tàvola scândură
301 slab lamina placa; plancha laje; chapa placa plaque lastra; piastra placă
302 support, rest adminiculum sostén; soporte apoio; suporte suport appui; soutien supporto proptea
303 pole pertica vara; percha vara; barra vara barre; perche sbarra; pèrtica bară; prăjină
304 stick baculum palo; bastón pau; bengala pal canne verga; bastone; bacchetta băț; baston
305 staff scipio vara; bastón bastão bastó bâton asta baston; prăjină
306 pipe tubus tubo cano tub tube; tuyau tubo tub; țeavă
307 house aedes casa casa casa maison casa casă
308 home domicilium hogar lar; casa llar maison casa casă; cămin
309 stove fornax estufa estufa; aquecedor estufa poêle stufa sobă
310 floor solum suelo piso terra plancher pavimento podea; dușumea
311 table mensa mesa mesa taula table tàvolo masă
312 chair sella silla cadeira cadira chaise sedia scaun
313 cradle cunae cuna berço bressol berceau culla leagăn
314 bed lectus cama cama llit lit letto pat
315 shelf foruli estantería estante; prateleira prestatgeria étagère scaffale rafturi
316 box cista caja caixa caixa caisse cassa ladă; cutie
317 window fenestra ventana janela finestra fenêtre finestra fereastră
318 door ianua puerta porta porta porte porta ușă
319 gate porta puerta portão portal porte; portail portone poartă
320 fence saepes valla; cercado cerca; vedação tanca clôture recinto gard
321 roof tectum techo; tejado telhado teulada toit tetto acoperiș
322 ladder scalae escalera escada; escada móvel escala; escala de échelle scala; scala a pioli scară
323 broom scopae escoba vassoura escombra balai scopa mătură
324 spade pala pala pala bêche vanga cazma; hârleț
325 shovel pala pala; paleta pala pelle pala lopată
326 fork fuscinula tenedor garfo forquilla fourchette forchetta furculiță
327 spoon coclear cuchara colher cullera cuiller cucchiaio lingură
328 knife culter cuchillo faca coltell couteau coltello cuțit
329 nail clavus clavo cravo clau clou chiodo cui
330 net rete red rede filat filet rete plasă
331 hook hamus gancho; corchete gancho ganxo croc; crochet uncino cârlig
332 handle manubrium asa; mango asa; cabo puny; mànec prise; manche mànico; maniglia mâner
333 lock claustra cerradura fechadura pany serrure serratura lacăt
334 picture tabula; pictura imagen imagem imatge image; tableau quadro; immàgine tablou; imagine
335 figure statunculum figura figura figura figure figura chip; figură
336 doll pupa muñeca boneca nina poupée bàmbola păpușă
337 pouch sacculus bolsa saco; bolsa bossa sac; petit sac borsa; sacchetto pungă; săculeț
338 bundle fascis haz fardo feix; paquet paquet; faisceau fascio; fagotto mănunchi
339 bag sacculus bolso saco; bolso bossa sac borsa geantă
340 bucket situla cubo balde galleda seau secchio găleată
341 cover, lid operculum tapa; tapadera tampa tapa; tapadora couvercle coperchio capac
342 dishes vasa vajilla louça vaixella vaisselle stoviglie vase; tacâmuri
343 sack saccus saco saca sac; saca sac sacco sac
344 cup pocillum taza chávena tassa tasse tazza ceașcă
345 pot olla olla; marmita tacho; panela pot; olla pot; marmite pèntola oală
346 kettle aenum caldera caldeira caldera chaudron paiolo; calderone cazan; căldare
347 meal cena comida refeição àpat; menjada repas; manger pasto; mangiare mâncare
348 food cibus; alimenta alimento comida; alimento aliment nourriture cibo; alimento hrană; aliment
349 dish cibus plato prato plat plat piatto bucate; fel de bucate
350 meat caro carne carne carn viande carne carne
351 corn frumentum cereales cereais cereals blé; céréales cereali cereale
352 mush puls puré; papilla puré puré purée; bouillie purè; pappa pireu
353 bread panis pan pão pa pain pane pâine
354 slice frustum lonja; rebanada fatia tall; llesca tranche fetta; trancia felie; bucată
355 fat pingue grasa banha; gordura greix graisse grasso untură; grăsime
356 butter butȳrum mantequilla manteiga mantega beurre burro unt
357 oil oleum aceite azeite oli huile olio ulei
358 salt sal sal sal sal sel sale sare
359 soup ius sopa sopa; caldo sopa soupe; potage zuppa; minestra supă; ciorbă
360 honey mel miel mel mel miel miele miere
361 milk lac leche leite llet lait latte lapte
362 tea thea chá te thé ceai
363 leather corium cuero couro cuir cuir pelle piele
364 wool lana lana llana laine lana lână
365 cloth textum tela; tejido pano; tecido tela tissu; étoffe panno; tessuto stofă
366 needle acus aguja agulha agulla aiguille ago ac
367 thread filum hilo fio fil fil filo ață
368 button bulla botón botão botó bouton bottone buton
369 knot nodus nudo nus nœud nodo nod
370 paint pigmentum pintura corante pintura peinture pittura vopsea
371 clothes vestimenta ropa; vestidos roupa; vestuário roba; vestits vêtements; habillement vestiti; vestiario haine; îmbrăcăminte
372 shirt tunica camisa camisa camisa chemise camicia cămașă
373 collar collare cuello gola coll col bàvero; colletto guler
374 sleeve manica manga manga màniga manche mànica mânecă
375 trousers bracae pantalón calça pantalōns pantalon calzoni pantaloni
376 belt cingulum cinturón cinto cinturó ceinture cintura cordon
377 cap pilleus gorro boné; barrete gorra bonnet; casquette berretto șapcă
378 shoe calceus zapato sapato sabata soulier; chaussure scarpa gheată
379 boot pero; caliga bota bota bota botte stivale cizmă
380 ring anulus anillo anel anell bague anello inel; verigă
381 ribbon redimiculum cinta fita; faixa veta; cinta ruban nastro; fettuccia panglică; șiret
382 comb pecten peine pente pinta peigne pèttine pieptene
383 mirror speculum espejo espelho mirāll glace; miroir specchio oglindă
384 strap lorum correa correia corretja lanière; courroie cinghia curea
385 string linum cuerda corda; cordel corda corde; ficelle corda funie; sfoară
386 leash retinaculum correa trela corretja laisse guinzaglio lesă; curea
387 blanket lodix manta cobertor manta; flassada couverture coperta pătură
388 pillow pulvinus almohada almofada coixí oreiller cuscino; guanciale pernă
389 scarf velum pañuelo pano mocador drap; fichu fazzoletto batic
390 towel mantele toalla toalha tovallola serviette; essuie-mains asciugamano prosop; ștergar
391 force vis fuerza força força force forza forță; putere
392 strength robur fuerza força vigor vigueur forza; vigore; fortezza tărie; vigoare
393 health valetudo salud saúde salut santé salute sănătate
394 illness morbus enfermedad doença; enfermidade malaltia maladie malattìa boală; maladie
395 pain dolor dolor dor dolor douleur dolore durere
396 wound vulnus llaga; herida chaga; ferida ferida plaie; blessure piaga; ferita rană
397 fever febris fiebre febre febre fièvre febbre febră
398 medicine remedium medicina; medicamento remédio medicament remède; médecine fàrmaco; medicina leac; medicament
399 bridge pons puente ponte pont pont ponte pod; punte
400 well puteus pozo poço pou puits pozzo puț
401 pasture pascua pasto pastagem pastura pâturage pàscolo izlaz; pășune
402 path semita sendero senda; trilho senda; sender sentier sentiero cărare
403 way iter camino caminho camí voie; chemin via; cammino drum
404 road via vía; carretera via; estrada carretera route strada cale; stradă
405 village vicus aldea; pueblo aldeia poble village paese; villaggio sat
406 town urbs; oppidum ciudad cidade ciutāt cité; ville città oraș
407 letter epistula carta carta carta lettre lèttera scrisoare
408 book liber libro livro llibre livre libro carte
409 character littera letra; carácter letra lletra lettre; caractère lèttera literă; caracter
410 newspaper diurnum diario; periódico jornal diāri journal giornale ziar; gazetă
411 life vita vida vida vida vie vita viață
412 death mors muerte morte mort mort morte moarte
413 grave sepulcrum tumba; sepulcro túmulo; sepultura tomba tombe tomba; sepolcro groapă; mormânt
414 church ecclesia iglesia igreja església église chiesa biserică
415 sin peccatum pecado pecado pecat péché peccato păcat
416 god deus dios deus déu dieu dio zeu
417 worker operarius obrero; trabajador operário; trabalhador obrer ouvrier; travailleur operaio; lavoratore muncitor
418 boss praefectus jefe chefe; patrão cap chef; patron capo; padrone șef
419 master magister maestro mestre mestre maître mastro; maestro meșter; maestru
420 doctor medicus médico médico metge médecin mèdico; dottore medic; doctor
421 teacher magister profesor professor mestre professeur; instituteur professore profesor; învățător
422 money aes; pecunia dinero dinheiro dinērs argent soldi; denaro bani; parale
423 business negotium negocio negócio negoci affaire; commerce affare; negozio treabă; afacere
424 shop taberna tienda loja tenda; botiga magasin; boutique negozio magazin; prăvălie
425 price pretium precio preço preu prix prezzo preț
426 ware merx mercancía mercadoria mercaderia marchandise merce marfă
427 benefit utilitas provecho proveito profit profit ùtile; profitto folos; profit
428 wealth opes; divitiae riqueza riqueza riquesa richesse ricchezza avuție; bogăție
429 world mundus mundo mundo món monde mondo lume
430 country terra país país país pays paese țară
431 state res publica Estado Estado estat État Stato stat
432 king rex rey rei rei roi re rege
433 power potestas poder; potencia poder; potência poder; potència pouvoir; puissance potere putere; putință
434 border limes frontera fronteira frontera frontière confine; frontiera hotar; graniță; frontieră
435 war bellum guerra guerra guerra guerre guerra război
436 enemy inimicus enemigo inimigo enemic ennemi nemico dușman
437 violence vis violencia violência violència violence violenza violență
438 fight pugna lucha; combate luta; combate lluita lutte; combat lotta luptă
439 bow arcus arco arco arc arc arco arc
440 arrow sagitta flecha seta; flecha fletxa flèche freccia săgeată
441 gun sclopetum fusil; escopeta espingarda fusell; escopeta fusil fucile armă; pușcă
442 mistake error error erro; falha falta faute; erreur errore; sbaglio eroare; greșeală
443 lie mendacium mentira mentira mentida mensonge bugìa; menzogna minciună
444 damage damnum; detrimentum daño dano; estrago dany dégât; dommage danno daună; pagubă
445 misfortune miseria; calamitas desgracia desgraça desgràcia malheur sfortuna nenorocire
446 fault culpa culpa culpa culpa faute; culpabilité colpa vină
447 age aetas edad idade edat âge età etate; vârstă
448 end finis fin; final fim fi; final fin fine sfârșit
449 time tempus tiempo tempo temps temps tempo timp; vreme
450 day dies día dia dia jour; journée giorno; giornata zi
451 morning mane mañana manhã matí matin; matinée mattina dimineață
452 noon meridies mediodía meio-dia migdia midi mezzogiorno prânz; amiază
453 evening vesper noche noite; tardinha vespre soir; soirée sera; serata seară
454 night nox noche noite nit nuit notte noapte
455 week septimana semana semana setmana semaine settimana săptămână
456 month mensis mes mês mes mois mese lună
457 year annus año ano any an; année anno an
458 spring ver primavera primavera primavera printemps primavera primăvară
459 summer aestas verano verão estīu été estate vară
460 autumn autumnus otoño outono tardor automne autunno toamnă
461 winter hiems invierno inverno hivērn hiver inverno iarnă
462 January Ianuarius enero Janeiro gener janvier gennaio ianuarie
463 February Februarius febrero Fevereiro febrer février febbraio februarie
464 March Martius marzo Março març mars marzo martie
465 April Aprilis abril Abril abril avril aprile aprilie
466 May Maius mayo Maio maig mai maggio mai
467 June Iunius junio Junho juny juin giugno iunie
468 July Iulius julio Julho juliol juillet luglio iulie
469 August Augustus agosto Agosto agost août agosto august
470 September September septiembre Setembro setembre septembre settembre septembrie
471 October Octobris octubre Outubro octubre octobre ottobre octombrie
472 November Novembris noviembre Novembro novembre novembre novembre noiembrie
473 December December diciembre Dezembro desembre décembre dicembre decembrie
474 Monday dies lunae lunes segunda-feira dilluns lundi lunedì luni
475 Tuesday dies Martis martes terça-feira dimarts mardi martedì marți
476 Wednesday dies Mercurii miércoles quarta-feira dimecres mercredi mercoledì miercuri
477 Thursday dies Iovis jueves quinta-feira dijous jeudi giovedì joi
478 Friday dies Veneris viernes sexta-feira divendres vendredi venerdì vineri
479 Saturday dies Saturni sábado sábado dissabte samedi sàbato sâmbătă
480 Sunday dominicus; dies solis domingo domingo diumenge dimanche domenica duminică
481 big magnus grande grande gros grand grande mare
482 little parvus pequeño pequeno petīt petit pìccolo mic
483 long longus largo comprido llarg long lungo lung
484 short brevis corto curto curt court corto scurt
485 wide latus ancho largo ample large largo lat; larg
486 narrow angustus estrecho estreito estret étroit stretto strâmt
487 dense densus denso denso dens dense denso des
488 thick crassus grueso grosso gruixūt épais spesso gros
489 thin tenuis fino; delgado delgado prim mince sottile subțire
490 delicate, fine subtilis fino; delicado fino; subtil fi fin; menu fine; delicato fin; subțire
491 firm, solid solidus; stabilis firme; sólido firme; sólido ferm; sòlid ferme; solide sodo; fisso tare; solid
492 flat planus plano plano pla plat piano; piatto șes; plan
493 smooth levis liso liso llis poli; lisse liscio lins
494 hard durus duro duro dur dur duro dur
495 soft mollis muelle mole tou mou molle moale
496 round rotundus redondo redondo rodó rond rotondo rotund; circular
497 pointed acutus agudo; apuntado agudo punxegut aigu; pointu aguzzo; appuntito ascuțit
498 sharp acer agudo; afilado afiado agut tranchant affilato; tagliente tăios; ascuțit
499 blunt hebes sin filo rombo rom; esmussat mousse; émoussé smussato tocit
500 heavy gravis pesado pesado pesāt lourd; pesant pesante greu
501 beautiful pulcher; formosus bello; hermoso belo; bonito bonīc beau bello frumos
502 hot fervidus caluroso quente calēnt chaud; très chaud caldo; bollente cald; fierbinte
503 warm calidus cálido; caliente quente càlid chaud caldo cald; fierbinte
504 cold frigidus frío frio fred froid freddo rece
505 cool frigidus fresco fresco fresc frais fresco rece; răcoros
506 fresh recens fresco fresco fresc frais fresco răcoros; proaspăt
507 damp umidus húmedo húmido humit humide ùmido umed; jilav
508 wet madidus mojado molhado mullat mouillé bagnato ud
509 dry aridus seco seco sec sec secco sec; uscat
510 full plenus lleno cheio ple plein; rempli pieno plin
511 empty vacuus vacío vazio buit vide vuoto gol
512 open apertus abierto aberto obert ouvert aperto deschis
513 closed clausus cerrado fechado tancat clos; fermé chiuso închis
514 clean lautus limpio limpo net net; propre netto; pulito curat
515 dirty sordidus sucio sujo brut sale; crasseux sporco; sùdicio murdar
516 raw crudus crudo cru cru cru; brut crudo crud
517 ripe maturus maduro maduro madur mûr maturo copt
518 delicious delicatus rico; sabroso delicioso deliciós délicieux; appétissant ghiotto; squisito gustos
519 sweet dulcis dulce doce dolç doux dolce dulce
520 bitter amarus; acerbus amargo amargo amarg amer amaro amar
521 sour acidus agrio azedo agre aigre aspro; acerbo acru
522 bright clarus claro claro clar clair chiaro clar; luminos
523 dark obscurus oscuro escuro; sombrio fosc sombre buio; oscuro obscur; întunecos
524 black niger negro preto negre noir nero negru
525 white albus blanco branco blanc blanc bianco alb
526 red ruber rojo vermelho vermēll rouge rosso roșu
527 yellow flavus amarillo amarelo groc jaune giallo galben
528 blue caeruleus azul azul blau bleu blu; azzurro albastru
529 green viridis verde verde verd vert verde verde
530 grey canus gris cinzento gris gris grigio gri; cenușiu
531 colourful varius multicolor colorido multicolor multicolore variopinto colorat
532 cheap vilis barato barato barat bon marché a buon prezzo; a buon mercato ieftin
533 expensive carus caro caro car cher caro scump
534 precious pretiosus valioso; precioso valioso; precioso preciós précieux prezioso prețios
535 blind caecus ciego cego cec aveugle cieco orb
536 deaf surdus sordo surdo sord sourd sordo surd
537 powerful robustus fuerte forte; poderoso fort; vigorós fort; vigoureux forte; robusto tare; forte; robust
538 strong firmus; validus fuerte; vigoroso forte; robusto fort fort; puissant forte; vigoroso viguros; puternic
539 weak debilis; infirmus débil débil feble faible dèbole slab; debil
540 fat crassus obeso gordo gras gras grasso gras
541 slim procerus esbelto esbelto esvelt svelte snello; slanciato zvelt
542 pretty pulcher mono; guapo giro; bonito maco joli bello; carino drăguț
543 evil improbus malo mau dolent mauvais cattivo rău; răutăcios
544 stupid stultus; stupidus tonto; estúpido parvo; estúpido ximple; estúpid sot; bête stùpido nerod; tâmpit
545 lazy piger vago; perezoso preguiçoso gandūl; mandrós fainéant; paresseux pigro leneș
546 diligent sedulus aplicado; diligente aplicado; diligente diligēnt appliqué diligente harnic; sârguincios
547 stingy avarus avaro avarento avar avare avaro calic; zgârcit
548 clever prudens sensato; inteligente prudente; inteligente intel·ligent intelligent intelligente isteț; deștept
549 skilful sollers hábil hábil hàbil habile àbile dibaci
550 dear carus querido caro; querido amat; estimat cher; gentil caro drag; iubit
551 merry iocosus alegre alegre alegre gai; joyeux gaio; allegro vesel
552 gentle clemens suave suave; brando suau doux dolce blând; blajin
553 hungry impastus hambriento faminto afamat affamé affamato flămând
554 sick, ill aeger enfermo doente; enfermo malālt malade malato; infermo bolnav
555 naked nudus desnudo nu; despido nu nu nudo gol
556 sad maestus triste triste trist triste triste trist; mâhnit
557 living vivus vivo; viviente vivo viu vivant vivo viu
558 good bonus bueno bom bo bon buono bun
559 bad malus malo mau; ruim dolēnt mauvais cattivo rău; prost
560 correct rectus justo; correcto justo; correcto just; correcte juste; correct giusto drept; corect
561 nasty, dire malus malo; grave mau; grave greu grave; mauvais grave rău
562 true verus verídico; verdadero verdadeiro vertader; veritable vrai; véritable vero adevărat
563 old antiquus viejo velho; antigo vell vieux vecchio uzat; vechi
564 new novus nuevo novo nou neuf; nouveau nuovo nou
565 former pristinus antiguo antigo antic ancien vecchio; d'una_volta fost; anterior
566 aged, old vetus viejo velho vell âgé; vieux anziano bătrîn
567 young iuvenis joven jovem jove jeune giovane tânăr
568 poor pauper pobre pobre pobre pauvre pòvero sărac; sărman
569 rich dives rico rico ric riche ricco avut; bogat
570 familiar notus conocido conhecido conegut connu noto; conosciuto cunoscut
571 famous celeber; illustris famoso; célebre famoso; célebre famós fameux; célèbre famoso; cèlebre renumit
572 foreign peregrinus extraño alheio; estranho estrany étranger estràneo; straniero străin
573 different varius diverso; distinto; diferente diverso; diferente diferent différent diverso; differente diferit; deosebit
574 near propinquus cercano próximo pròxim lié; proche vicino; propinquo apropiat
575 far longinquus lejano remoto; distante llunyà; distant éloigné; lointain lontano departe
576 left sinister izquierdo esquerdo esquerre gauche sinistro stâng
577 right dexter derecho direito dret droit destro drept
578 other alius otro outro altre autre altro alt
579 first primus primero primeiro primer premier primo prim
580 second secundus segundo segundo segon second; deuxième secondo al doilea
581 third tertius tercero terceiro tercer troisième terzo treilea
582 last ultimus último final; último últim dernier ùltimo final
583 alone solum a solo sol seul solo; da solo singur
584 at once simul de una vez de vez d'una vegada à la fois insieme dintrodată
585 together una juntos juntos junt ensemble insieme împreună
586 long diu mucho tiempo muito tempo molt de temps longtemps a lungo îndelung; mult timp
587 suddenly subito; repente de repente de repente de cop; de sobte tout à coup all'improvviso deodată; pe neașteptate
588 instantly statim en seguida imediatamente de seguida immédiatement sùbito; all'istante imediat; numaidecît
589 later postea más tarde mais tarde més tard plus tard più tardi mai apoi; mai târziu
590 now nunc ahora agora ara maintenant ora; adesso acum
591 today hodie hoy hoje avūi aujourd'hui oggi azi; astăzi
592 tomorrow cras mañana amanhã demà demain domani mâine
593 soon mox pronto; en breve logo; breve aviāt bientôt presto; tra poco curând
594 then deinde luego; entonces então; depois després puis; ensuite allora apoi
595 yesterday heri ayer ontem ahir hier ieri ieri
596 once olim antaño antigamente anteriorment jadis; autrefois prima; un tempo odată; odinioară
597 at that time tum entonces então llavōrs; aleshores alors; à l'époque allora atunci; pe atunci
598 afterwards postea después logo; depois després après; ensuite poi; dopo după aceasta
599 before antea antes antes abāns auparavant prima mai întâi; în prealabil
600 at first primo primero primeiro primer d'abord; premièrement prima; dapprima întâi; în primul rând
601 once semel una vez uma vez una vegada une fois una volta odată
602 sometimes interdum a veces às vezes de vegades parfois; quelquefois talvolta; qualche volta uneori; câteodată
603 often saepe a menudo; con frecuencia muitas vezes sovint souvent spesso des; deseori
604 always semper siempre sempre sempre toujours sempre mereu; întotdeauna
605 never numquam jamás nunca no ... mai ne ... jamais non mai niciodată
606 here hic aquí ; aqui aquí ici qua aci; aici
607 hither huc acá para per aquí par ici qua încoace
608 hence hinc desde aquí daqui des d'aquí d'ici ne; da qui de aici
609 there ibi ahí; allí ; ali allí ; là-bas acolo
610 thither eo allí; hacia allí ; para hi y; par dincolo
611 ahead recte todo derecho em frente tot dret tout droit diritto drept înainte
612 forward porro adelante avante endavānt en avant avanti înainte
613 backward retro hacia atrás para trás endarrera en arrière all'indietro îndărăt
614 back retro atrás atrás darrere de retour di indietro înapoi
615 below infra abajo debaixo; em baixo a baix en bas; au-dessous giù; sotto jos; dedesubt
616 down pessum hacia abajo para baixo cap avall en bas; vers le bas giù; in giù în jos; de vale
617 above supra arriba em cima dalt dessus; en haut su; sopra sus; deasupra
618 up sursum hacia arriba para cima cap amunt en haut; vers le haut in ; in alto în sus
619 everywhere ubique por todas partes em toda parte pertot; per tot arreu partout dappertutto peste tot; pretutindeni
620 not non no não no ne ... pas non nu
621 a little paulum un poco um pouco; um bocado una mica un peu un po'; un poco puțin
622 hardly vix; aegre apenas apenas a penes à peine a appena cu greu; cu anevoie
623 very valde; magnopere muy; mucho muito molt très molto mult; foarte
624 so ita tan tão; assim així si; ainsi così; tanto așa; atât
625 still etiam aún; todavía ainda encara encore ancora încă
626 only solum; tantum solamente ; apenas; somente només seulement; ne ... que solo; soltanto doar
627 already iam ya ja déjà già și; deja
628 again rursus de nuevo outra vez de nou de nouveau di nuovo iar; iarăși
629 in vain frustra en vano em vão en va en vain invano în zadar
630 in front of ante antes de; delante de diante de davānt; enfront de devant davanti a înainte de
631 behind post tras; detrás de atrás de darrera derrière dietro după; în spatele
632 under sub bajo; debajo de sob; debaixo de sota sous; au-dessous de sotto sub
633 through per por; a través de por; através de per par; à travers per; attraverso prin
634 next to iuxta al lado de junto de; ao lado de al costāt de à côté de a accanto a lângă; alături de
635 between inter entre entre entre entre fra între; dintre
636 because of propter por; a causa de por; por causa de a causa de à cause de a causa di pentru
637 this hoc esto isto aquest ceci ciò; questo acesta
638 that id eso; esto isso; aquilo això ce; cela ciò; quello asta
639 everything omnia todo todo tot tout tutto tot
640 I ego yo eu jo je; moi ìo eu
641 thou tu tu tu tu; toi tu tu
642 he is; ille él ele ell il; lui lui; egli el; dânsul
643 we nos nosotros nós nosaltres nous noi noi
644 you vos vosotros vós; vocês vosaltres vous voi voi
645 they ii; illi ellos eles ells; elles ils; elles loro ei; dânșii
646 what quid qué quê què que; quoi che; che cosa ce
647 who quis quién quem qui qui chi cine
648 where ubi dónde onde on dove unde
649 where to quo adónde; hacia dónde aonde; para onde cap a on dove încotro
650 how quomodo cómo como com comment come cum
651 why cur por qué porquê; por que per què pourquoi perche de ce; pentru ce
652 how much quantum cuánto quanto quant combien quanto cât
653 one unus uno um u un uno unu
654 two duo dos dois dos deux due doi
655 three tres tres três tres trois tre trei
656 four quattuor cuatro quatro quatre quatre quattro patru
657 five quinque cinco cinco cinc cinq cinque cinci
658 six sex seis seis sis six sei șase
659 seven septem siete sete set sept sette șapte
660 eight octo ocho oito vuit huit otto opt
661 nine novem nueve nove nou neuf nove nouă
662 ten decem diez dez deu dix dieci zece
663 eleven undecim once onze onze onze ùndici unsprezece
664 twelve duodecim doce doze dotze douze dodici douăsprezece
665 twenty viginti veinte vinte vint vingt venti douăzeci
666 thirty triginta treinta trinta trenta trente trenta treizeci
667 forty quadraginta cuarenta quarenta quaranta quarante quaranta patruzeci
668 fifty quinquaginta cincuenta cinquenta cinquanta cinquante cinquanta cincizeci
669 sixty sexaginta sesenta sessenta seixanta soixante sessanta șaizeci
670 seventy septuaginta setenta setenta setanta soixante-dix settanta șaptezeci
671 eighty octoginta ochenta oitenta vuitanta quatre-vingt ottanta optzeci
672 ninety nonaginta noventa noventa noranta quatre-vingt-dix novanta nouăzeci
673 a hundred centum cien; ciento cem; cento cent cent cento sută
674 a thousand mille mil mil mil mille mille mie
675 and et; -que y e i et e și
676 or vel o ou o ou o ori
677 stand stare estar de pie estar em estar de peu être debout stare in piedi sta
678 sit sedere estar sentado estar sentado seure être assis sedere; stare seduto ședea
679 lie iacere yacer; estar acostado jazer; estar deitado jeure être couché giacere zăcea; fi culcat
680 hang pendere pender pender; estar pendurado penjar pendre pèndere; èssere appeso atârna
681 become fieri hacerse tornar-se fer-se; posar-se devenir farsi; diventare deveni; se face
682 happen accidere suceder acontecer succeir se passer succèdere se întâmpla
683 begin incipere iniciarse; principiar começar iniciar-se commencer cominciare începe
684 end finem habere acabar; terminar acabar; terminar acabar-se; terminar-se finir; se terminer finire; terminare se sfârși; se termina
685 change mutari variar; alternar variar; alternar canviar changer; alterner variare; cambiare se schimba
686 rise oriri salir nascer sortir se lever sòrgere; spuntare răsări
687 set occidere ponerse; descender pôr-se posar-se se coucher tramontare apune
688 shine lucere brillar brilhar brillar briller splèndere străluci
689 thunder tonare tronar trovejar tronar tonner tonare tuna
690 blow flare soplar soprar bufar souffler soffiare bate
691 stream fluere afluir correr afluir affluer fluire curge în șiroaie
692 flow manare fluir; correr fluir fluir couler fluire; scorrere curge
693 revolve torqueri girar girar girar tourner girarsi se învârti
694 sway vacillare vacilar oscilar vacil·lar osciller; chanceler oscillare; barcollare se clătina
695 swing vibrare oscilar vibrar oscil·lar vibrer; osciller vibrare; oscillare vibra; flutura
696 fall cadere caer cair caure; tombar tomber cadere cădea
697 burn ardere arder; quemar arder cremar brûler; flamber àrdere; bruciare arde
698 smoke fumare humear; echar humo fumegar fumejar fumer fumare fuma
699 rain pluere llover chover ploure pleuvoir piòvere ploua
700 freeze congelari helarse gelar; congelar gelar-se geler gelarsi; congelarsi îngheța
701 thaw rorare deshelarse derreter; descongelar fondre's dégeler sciògliersi se dezgheța
702 melt liquescere fundirse; derretirse fundir-se fondre's fondre fòndere; sciògliersi se topi
703 dry arescere secarse secar assecar-se sécher asciugarsi se usca
704 boil fervere hervir ferver bullir bouillir bollire fierbe; clocoti
705 rot putescere pudrirse estragar-se podrir-se pourrir; se putréfier marcire se împuți
706 decay putescere pudrirse apodrecer podrir-se pourrir imputridire putrezi
707 snap scindi romperse romper-se trencar-se rompre; se déchirer strapparsi se rupe; se sfâșia
708 sink mergi hundirse afundar-se enfonsar-se s'enfoncer affondare se scufunda
709 pass praeterire pasar passar passar passer passare trece; se scurge
710 appear apparere aparecer aparecer aparèixer apparaître apparire; comparire apărea
711 disappear discedere desaparecer desaparecer desaparèixer disparaître sparire; scomparire dispărea
712 drop, descend labi bajar descer baixar; descendir descendre; s'abaisser calare; scendere cădea; coborî
713 decrease deminui decrecer; disminuir diminuir; decrescer decréixer diminuer diminuire scădea; descrește
714 increase augeri crecer; aumentar crescer; aumentar augmentar augmenter aumentare spori; crește; augmenta
715 rise augescere subir; ascender subir pujar monter salire; montare urca
716 grow crescere crecer crescer créixer croître crescere crește
717 shine splendere brillar; resplandecer brilhar brillar; resplendir briller splèndere luci; străluci
718 sparkle, twinkle micare chispear cintilar espurnejar étinceler brillare; scintillare scânteia
719 be noisy strepere hacer ruido fazer barulho fer soroll faire du bruit strepitare; fare chiasso face larmă
720 chime sonare sonar; repicar chocalhar sonar sonner suonare suna
721 ring tinnire tocar el timbre tocar trucar sonner suonare suna
722 tinkle crepare tintinear tinir dringar cliqueter tintinnare zăngăni
723 roar saevire zumbar bramar rugir mugir rombare; rumoreggiare vui
724 rustle crepare murmurar murmurar; rumorejar murmurar bruire frusciare vâjâi
725 sound sonare sonar soar sonar sonner suonare suna
726 bark latrare ladrar ladrar lladrar aboyer latrare; abbaiare lătra
727 howl ululare ulular uivar udolar hurler urlare; ululare urla
728 blow flare soplar soprar bufar souffler soffiare sufla
729 whistle sibilare silbar assobiar xiular siffler fischiare fluiera
730 shout clamare gritar gritar cridar crier gridare țipa
731 groan gemere gemir gemer gemegar gémir gèmere geme
732 tremble tremere; trepidare temblar tremer tremolar trembler tremare tremura
733 live vivere vivir viver vīure vivre vìvere trăi
734 be born nasci nacer nascer néixer naître nàscere se naște
735 breathe spirare respirar respirar respirar respirer respirare respira
736 drink bibere beber beber beure boire bere bea
737 eat edere comer comer menjar manger mangiare mânca
738 swallow devorare tragar engolir empassar-se avaler inghiottire înghiți
739 get tired fatigari cansarse; fatigarse cansar-se cansar-se se lasser; se fatiguer stancarsi se obosi
740 fall asleep obdormiscere dormirse adormecer adormir-se s'endormir addormentarsi adormi
741 sleep dormire dormir dormir dormir dormir dormire dormi
742 wake up expergisci despertarse acordar despertar-se se réveiller svegliarsi se deștepta
743 get up exsurgere levantarse levantar-se llevar-se se lever levarsi fi se scula
744 relax se reficere reposar; descansar descansar descansar se reposer; se détendre riposarsi se relaxa; se destinde
745 fall ill aegrescere caer enfermo adoecer; ficar doente posar-se malalt tomber malade ammalarsi se îmbolnăvi
746 be ill aegrotare estar enfermo estar doente estar malalt être malade èssere malato zăcea; fi bolnav
747 ache dolere doler doer doldre faire mal dolere durea
748 cough tussire toser tossir tossir tousser tossire tuși
749 recover convalescere convalecer; restablecerse convalescer recuperar-se guérir; se remettre guarire se însănătoși
750 die mori morir morrer morir mourir morire muri
751 perish perire perecer perecer perir périr perire pieri
752 move se movere moverse mover-se moure's bouger agitarsi se mișca
753 budge micare rebullir mexer-se moure's broncher muòversi se mișca
754 stand up surgere levantarse levantar-se aixecar-se se lever alzarsi se ridica
755 sit down considere sentarse sentar-se asseure's s'asseoir sedersi lua loc; se așeza
756 tumble cadere caerse cair caure's tomber cadere cădea jos
757 walk vadere andar andar; caminhar caminar marcher; aller à pied camminare; andare a piedi merge; merge pe jos
758 step gradi proceder andar; caminhar procedir marcher andare; procedere păși
759 take a walk ambulare pasear; pasearse passear passejar se promener passeggiare; andare a passeggio se plimba
760 rush properare correr prisa apressar-se anar corrent courir andare in fretta fi se grăbi
761 hurry festinare darse prisa apressar-se; despachar-se afanyar-se se hâter; se dépêcher affrettarsi se grăbi
762 dash currere correr correr córrer filer volare; correre țâșni
763 run currere correr correr córrer courir correre fugi; alerga
764 jump salire saltar saltar saltar sauter saltare sări
765 climb niti trepar; escalar trepar escalar grimper arrampicarsi urca; se cățăra
766 seesaw oscillare bambolearse baloiçar gronxar-se; balancejar-se se balancer fare l'altalena legăna
767 creep repere; serpere reptar; arrastrarse rastejar; arrastar-se reptar; arrossegar-se ramper strisciare se târî
768 swim nare; natare nadar nadar nadar nager nuotare înota
769 dive mergere bucear; sumergirse mergulhar bussejar; submergir-se plonger tuffarsi; immèrgersi se scufunda
770 row remigare remar remar remar ramer remare vâsli; lopăta
771 drive vehi ir ir anar aller; rouler andare; viaggiare merge
772 fly volare volar voar volar voler volare zbura
773 go ire; vadere ir; andar ir; andar caminar aller andare merge
774 go away abire; discedere irse; marcharse partir; ir-se embora anar-se'n s'en aller andàrsene; andare via se duce
775 depart proficisci salir; partir sair; partir partir partir partire pleca
776 stop consistere parar; pararse parar aturar-se s'arrêter fermarsi se opri
777 go in inire; ingredi entrar entrar entrar entrer entrare intra
778 enter intrare entrar entrar entrar entrer entrare intra
779 come venire venir vir venir venir venire veni
780 arrive advenire llegar chegar arribar arriver arrivare sosi; ajunge
781 come back revenire volver; regresar voltar; regressar tornar revenir ritornare se întoarce
782 stay manere quedarse ficar; permanecer quedar-se rester; demeurer restare; rimanere rămâne
783 wait opperiri esperar esperar esperar attendre aspettare aștepta
784 await opperiri; expectare esperar esperar; aguardar esperar attendre attèndere aștepta
785 look for quaerere buscar buscar; procurar buscar chercher cercare căuta
786 find reperire hallar; encontrar achar; encontrar trobar trouver trovare găsi
787 try conari; temptare intentar tentar intentar essayer tentare încerca
788 prepare parare preparar preparar preparar préparer preparare pregăti
789 love amare amar; querer amar; querer estimar aimer amare iubi
790 like amare querer gostar de agradar a aimer; vouloir piacere a; volere bene a plăcea a
791 laugh ridere reír rir; rir-se riure rire rìdere râde
792 move commovere conmover comover commoure; emocionar toucher; attendrir commuòvere mișca; înduioșa
793 weep, cry flere llorar chorar plorar pleurer piàngere plânge
794 grumble increpare regañar ralhar renyar gronder imprecare înjura
795 be annoyed indignari enfadarse zangar-se enfadar-se se fâcher stizzirsi; arrabbiarsi se supăra
796 be afraid vereri tener miedo ter medo de; ter receio de tenir por avoir peur avere paura se teme; fi teamă a
797 be afraid of timere temer; tener miedo a temer; recear témer craindre; avoir peur de temere se teme de
798 flee fugere huir fugir fugir fuir fuggire fugi
799 escape effugere escaparse refugiar-se refugiar-se s'enfuir sfuggire evada
800 see videre ver ver veure voir vedere vedea
801 look at aspectare mirar olhar mirar regarder guardare privi
802 watch spectare mirar mirar mirar regarder guardare privi
803 hear audire oír ouvir oir entendre udire; sentire auzi
804 listen auscultare escuchar escutar escoltar écouter ascoltare asculta
805 taste gustare probar; degustar provar; saborear provar goûter degustare; assaggiare gusta
806 smell olfacere oler cheirar olorar sentir sentire mirosi
807 feel sentire sentir sentir sentīr sentir sentire simți; resimți
808 seem videri parecer parecer semblar sembler; paraître parere; sembrare părea
809 show conspici poder verse estar à vista poder-se veure se voir; être visible vedersi se vedea
810 hear comperire oír; percibir ouvir percebre entendre; percevoir sentire; percepire auzi
811 be cold algere tener frío ter frio tenir fred avoir froid aver freddo fi frig
812 do facere hacer fazer fer faire fare face
813 can posse poder saber poder savoir; pouvoir sapere ști; putea
814 want velle querer querer voler vouloir volere dori
815 start incipere iniciar iniciar iniciar commencer iniziare; cominciare începe
816 finish finire acabar; terminar acabar; terminar acabar finir; terminer finire; terminare sfârși; termina
817 stop desistere cesar cessar; desistir deixar cesser; arrêter finire; cessare înceta
818 succeed contingere salir bien sair bem; dar bom resultado sortir réussir riuscire reuși; izbuti
819 turn out evenire salir; dar resultado sair; dar resultado sortir réussir stare reuși
820 open aperire abrir abrir obrir ouvrir aprire deschide
821 close claudere cerrar fechar tancar fermer chiùdere închide
822 put sistere poner; colocar pôr; colocar posar; col·locar poser; mettre porre; mettere pune; așeza
823 place ponere poner; colocar pôr; meter assentar placer porre; mettere pune; așeza
824 lay ponere poner pôr; meter posar placer posare; mettere pune
825 touch tangere tocar tocar tocar toucher toccare atinge
826 connect iungere unir; juntar unir; ligar unir; connectar lier unire; congiùngere lega
827 cover tegere; operire tapar; cubrir cobrir tapar; cobrir couvrir coprire; ricoprire acoperi
828 hang up suspendere colgar pendurar penjar accrocher attaccare atârna; spânzura
829 light accendere; inflammare encender acender encendre allumer accèndere; incendiare aprinde
830 pick up tollere recoger apanhar; levantar aixecar ramasser raccògliere ridica; lua de jos
831 leave relinquere dejar deixar deixar laisser lasciare; lasciare indietro lăsa; lăsa în urmă
832 lose perdere; amittere perder perder pērdre perdre pèrdere pierde
833 drop dimittere dejar caer deixar cair deixar caure lâcher; laisser tomber lasciare cadere scăpa; arunca
834 make facere hacer fazer fer faire fare face
835 produce fabricare fabricar produzir producir produire; fabriquer produrre; fabbricare fabrica; confecționa
836 build construere construir edificar; construir construir bâtir; construire costruire clădi; construi
837 repair, mend reparare reparar reparar; consertar reparar réparer riparare repara
838 improve emendare mejorar melhorar millorar améliorer migliorare ameliora; îmbunătăți
839 alter mutare mudar; modificar mudar; alterar canviar changer; modifier mutare; cambiare schimba; modifica
840 dig fodere cavar cavar cavar creuser scavare săpa
841 bow flectere doblar; inclinar curvar doblegar plier; ployer chinare; flettere curba
842 bend curvare doblar vergar corbar; arquejar courber tòrcere îndoi; încovoia
843 spin torquere volver; hacer girar girar girar tordre; tourner girare învârti
844 turn over vertere volver virar; voltar girar retourner girare; voltare întoarce
845 turn, turn around convertere revolver virar; revolver voltar tourner rivoltare învârti; întoarce
846 raise tollere levantar levantar pujar; aixecar soulever levare ridica
847 lift levare alzar erguer; levantar aixecar lever levare; sollevare ridica
848 seize capessere coger apanhar agafar saisir; prendre afferrare lua; apuca
849 hold tenere tener segurar mantenir tenir tenere ține
850 press premere apretar apertar prémer; estrènyer presser premere apăsa; strânge
851 push promovere empujar empurrar empènyer pousser spìngere împinge
852 scrape radere rascar raspar raspar gratter; égratigner grattare; graffiare zgâria
853 lick lambere lamer lamber llepar lécher leccare linge
854 bite mordere morder morder mossegar mordre mòrdere mușca
855 tear off avellere arrancar arrancar arrencar arracher staccarsi; strapparsi rupe; smulge
856 cut off desecare cortar talhar tallar couper tagliare scurta
857 tie ligare atar ligar lligar lier; attacher legare; bendare lega
858 stick inserere meter meter; enfiar ficar enfoncer ficcare pune
859 break rumpere romper; quebrar romper; quebrar trencar rompre rompere rupe; frânge
860 knock pultare golpear bater trucar frapper bàttere ciocăni
861 hit ferire pegar bater picar; colpejar frapper picchiare lovi
862 glue agglutinare pegar; encolar colar enganxar coller incollare lipi
863 rub terere frotar esfregar fregar frotter fregare freca; fricționa
864 spread oblinere untar; recubrir barrar untar empâter spalmare unge
865 sharpen acuere afilar afiar afilar; esmolar affiler; aiguiser arrotare ascuți
866 cut secare cortar cortar tallar couper; trancher tagliare tăia
867 jog quassare agitar sacudir sacsejar cahoter scuòtere zgâlțâi
868 shake quatere agitar; sacudir abanar; sacudir agitar; sacsejar secouer agitare; scuòtere scutura
869 swing ventilare menear agitar agitar agiter agitare; sventolare agita
870 pour fundere verter deitar abocar verser versare vărsa
871 fill complere llenar encher omplir remplir riempire umple
872 wrap involvere envolver envolver; embrulhar embolicar envelopper involtare înveli; înfășura
873 carry ferre; portare llevar levar; trazer dur; portar porter portare căra
874 drag pertrahere arrastrar arrastar arrossegar traîner trainare; trascinare târî
875 pull trahere tirar puxar tirar; estirar tirer tirare trage
876 keep asservare conservar guardar; conservar conservar garder; conserver custodire; conservare păstra; conserva
877 throw iacere echar; lanzar lançar llançar jeter; lancer gettare; lanciare arunca
878 catch capere coger apanhar agafar; atrapar attraper prèndere; acchiappare prinde
879 grab capessere agarrar agarrar engrapar agripper pigliare; afferrare apuca
880 hide abdere esconder esconder amagar cacher nascondere ascunde
881 divide partiri; dividere partir; dividir partir; dividir dividir diviser divìdere împărți
882 send mittere enviar enviar enviar envoyer inviare trimite
883 bring apportare traer trazer portar apporter portare; apportare aduce
884 add addere añadir acrescentar afegir ajouter aggiùngere adăuga
885 get adipisci obtener; conseguir obter obtenir obtenir ricevere obține; dobândi
886 receive accipere recibir receber rebre recevoir ricevere primi; căpăta
887 take sumere tomar tomar prendre prendre prèndere lua
888 choose eligere elegir eleger; escolher triar; elegir choisir elèggere; scegliere opta; alege
889 select deligere escoger; seleccionar escolher; seleccionar escollir; seleccionar choisir; sélectionner scegliere selecta
890 preserve conservare guardar; preservar guardar; conservar conservar préserver conservare păstra
891 hinder impedire estorbar; obstaculizar impedir impedir; obstaculitzar gêner impedire stingheri
892 spoil corrumpere estropear estragar; corromper espatllar gâter; corrompre guastare strica
893 damage laedere deteriorar danificar danyar; destrossar endommager danneggiare strica
894 break rumpere; frangere romper; quebrar romper; quebrar trencar casser rompere; spezzare rupe; frânge
895 tear discindere desgarrar; despedazar rasgar estripar déchirer stracciare rupe; sfâșia
896 destroy delere destruir; destrozar destruir destruir détruire distrùggere distruge
897 burn urere; cremare quemar queimar cremar brûler bruciare arde; incendia
898 give dare dar dar donar donner dare da
899 hand praebere pasar passar passar tendre pòrgere întinde
900 give donare; largiri regalar oferecer regalar offrir regalare dărui
901 promise polliceri; promittere prometer prometer prometre promettre promettere făgădui
902 wish desear desejar desitjar souhaiter augurare ura
903 praise laudare alabar louvar elogiar louer lodare lăuda
904 kiss osculari besar beijar fer un petó a embrasser baciare săruta
905 rock mecer embalar bressolar bercer cullare; dondolare legăna
906 cover tegere tapar; cubrir tapar; cobrir tapar; cobrir couvrir coprire acoperi
907 wake excitare despertar acordar; despertar despertar éveiller; réveiller svegliare trezi; deștepta
908 show monstrare mostrar mostrar mostrar; ensenyar montrer; faire voir indicare arăta
909 guide ducere guiar; conducir guiar; conduzir guiar; conduir guider guidare; condurre călăuzi
910 teach docere enseñar; instruir ensinar ensenyar apprendre insegnare preda; învăța
911 instruct instituere enseñar instruir ensenyar instruire istruire; insegnare învăța; instrui
912 bring up nutrire criar criar criar élever allevare crește
913 lead ducere guiar; dirigir dirigir; conduzir dirigir diriger; conduire avviare; dirìgere duce; conduce
914 urge incitare impeler; impulsar impelir impel·lir pousser incitare împinge; încuraja
915 let iubere hacer fazer fer faire fare pune pe
916 invite invitare invitar convidar invitar; convidar inviter invitare invita
917 unite coniungere unir unir; reunir unir unir; réunir unire uni; întruni
918 visit visere visitar; ir a ver ir ver; visitar visitar; anar a veure visiter; aller voir visitare; far vìsita a vizita; face o vizită
919 meet convenire encontrar encontrar trobar rencontrer incontrare întâlni
920 assemble convenire reunirse; congregarse reunir-se reunir-se s'assembler rinunirsi se aduna
921 play ludere jugar jogar; brincar jugar jouer giocare se juca
922 sing cantare cantar cantar cantār chanter cantare cânta
923 dance saltare bailar bailar ballar danser danzare dansa
924 separate digredi; discedere separarse apartar-se separar-se se séparer separarsi se separa; se despărți
925 leave deserere; relinquere dejar; abandonar deixar; abandonar deixar; abandonar quitter lasciare; abbandonare părăsi; abandona
926 rescue servare salvar salvar salvar sauver salvare salva
927 guard custodire vigilar vigiar; guardar vigilar garder custodire păzi
928 protect tueri; tutari proteger proteger protegir protéger protèggere ocroti; proteja
929 defend defendere defender defender defensar défendre difèndere apăra
930 brawl luctari batirse brigar; bater-se barallar-se se taper bàttersi se bate
931 shoot iaculari tirar; disparar disparar tirar; disparar tirer sparare trage
932 win vincere vencer vencer vèncer vaincre vìncere birui; învinge
933 annoy irritare enojar; enfadar irritar; aborrecer enfadar agacer stizzire supăra
934 beat ferire pegar; golpear bater pegar; colpejar battre; frapper bàttere lovi
935 kick calcare dar una patada a pisar donar un cop de peu a botter; donner un coup de pied à calciare călca
936 sting pungere pinchar picar punxar; apunyalar piquer pùngere înțepa; împunge
937 shove tundere empujar empurrar empènyer heurter urtare; spìngere împinge
938 steal furari robar; hurtar furtar robar voler rubare fura
939 disturb turbare molestar perturbar molestar gêner; déranger disturbare deranja
940 bother obtundere molestar; importunar incomodar; importunar importunar molester; importuner molestare; importunare importuna
941 conceal celare; occultare ocultar; esconder ocultar; esconder amagar; ocultar cacher; dissimuler celare; nascondere ascunde
942 deceive fallere engañar iludir; enganar enganyar abuser; tromper ingannare amăgi
943 cheat fraudare engañar burlar; enganar estafar duper; frauder frodare; truffare înșela
944 kill necare; caedere matar matar matar tuer uccìdere omorî
945 dwell habitare vivir; habitar morar vīure; habitar habiter; demeurer abitare sta; locui
946 work laborare trabajar trabalhar treballar travailler lavorare lucra
947 gather colligere recoger; coleccionar recolher; coleccionar col·leccionar collectionner raccògliere; collezionare aduna; colecționa
948 pick carpere coger colher collir cueillir cògliere culege
949 hunt venari cazar caçar caçar chasser cacciare vâna
950 fish piscari pescar pescar pescar pêcher pescare pescui
951 catch capere atrapar; capturar apanhar atrapar capturer catturare; acchiappare prinde
952 herd custodire guardar guardar pasturar garder pascolare paște
953 drive agere aballar conduzir arriar mener spìngere mână
954 tie up alligare atar atar lligar attacher legare; attaccare lega
955 feed nutrire echar de comer dar de comer a donar menjar a faire manger dar da mangiare a da de mâncare
956 milk mulgere ordeñar ordenhar munyir traire mùngere mulge
957 chop findere picar; cortar rachar picar; tallar fendre tritare; spaccare toca; sparge
958 water rigare regar regar regar arroser annaffiare uda
959 ripen maturescere madurar amadurecer madurar mûrir maturare pârgui
960 cook apparare preparar preparar preparar préparer preparare găti
961 boil coquere cocer; guisar cozer coure cuire cuòcere găti
962 bake coquere hornear; cocer al horno cozer coure al forn cuire cuòcere; cuòcere al forno coace
963 fry torrere asar; freír assar; fritar rostir rôtir frìggere; arrostire coace
964 stir commovere remover remexer remenar remuer mescolare mesteca
965 knit texere hacer punto; hacer calceta tricotar; fazer malha tricotar; fer punt de mitja tricoter llavorare a maglia împleti
966 sew suere coser coser; costurar cosir coudre cucire coase
967 dye tingere teñir; colorear tingir; colorir tenyir teindre tìngere vopsi; colora
968 clean purgare limpiar limpar; purificar netejar nettoyer pulire; nettare curăți
969 wash lavare lavar lavar rentār laver lavare spăla
970 wipe abstergere fregar; limpiar limpar; esfregar eixugar essuyer asciugare șterge
971 rinse perluere aclarar; enjuagar lavar; enxaguar esbandir rincer lavare; sciacquare clăti
972 sweep verrere barrer; pasar la escoba varrer escombrar balayer spazzare mătura
973 sweep purgare barrer varrer escombrar balayer spazzare mătura
974 bath lavari bañarse banhar; tomar banho banyar-se se baigner bagnarsi; fare il bagno se scălda
975 wash lavari lavarse lavar-se rentār-se se laver lavarsi se spăla
976 take off exuere quitar; quitarse despir treure's ôter; enlever tògliersi și scoate
977 put on induere ponerse vestir posar-se mettre mettersi; indossare îmbrăca
978 get dressed vestiri vestirse vestir-se vestir-se s'habiller vestirsi se îmbrăca
979 comb pectere peinar pentear pentinar peigner pettinare pieptăna
980 decorate ornare; decorare adornar adornar adornar orner; décorer ornare; decorare împodobi
981 say dicere decir dizer dir dire dire zice; spune
982 speak fari hablar falar parlar parler parlare vorbi
983 talk loqui hablar; conversar falar parlar parler parlare vorbi; discuta
984 chat colloqui; disputare charlar; conversar conversar conversar bavarder; s'entretenir conversare conversa; sta de vorbă
985 ask rogare; quaerere preguntar perguntar preguntar demander chièdere; domandare întreba
986 request orare; rogare rogar pedir demanar prier pregare ruga
987 tell narrare contar contar contar; explicar raconter narrare; raccontare spune; povesti
988 convey communicare comunicar; participar comunicar; participar comunicar communiquer comunicare comunica; înștiința
989 name appellare llamar; nombrar nomear; apelidar nomenar nommer; appeler nominare numi; chema
990 call vocare llamar chamar cridar appeler chiamare chema
991 brag gloriari jactarse gabar-se; vangloriar-se lloar-se; jactar-se se vanter vantarsi se făli
992 translate vertere traducir traduzir traduir traduire tradurre traduce
993 think cogitare pensar pensar pensar penser pensare gândi
994 believe credere creer crer creure croire credere crede
995 notice animadvertere notar notar; observar notar remarquer; apercevoir notare; osservare observa
996 recognize cognoscere reconocer reconhecer reconèixer reconnaître riconoscere cunoaște; recunoaște
997 grasp comprehendere concebir apreender; compreender comprendre concevoir capire; comprèndere pricepe; înțelege
998 understand intellegere entender; comprender entender; compreender entendre entendre; comprendre intèndere; comprèndere înțelege
999 learn discere aprender aprender aprendre apprendre imparare; apprèndere învăța
1000 know scire saber saber saber savoir sapere ști
1001 remember meminisse recordar; acordarse de lembrar-se de; recordar-se de recordar se souvenir de ricordare; ricordarsi di a-și aminti de
1002 forget oblivisci olvidar esquecer oblidar oublier dimenticare uita
1003 measure metiri medir medir mesurar mesurer misurare măsura
1004 count numerare contar contar comptar compter contare număra
1005 calculate reri; calculare contar; calcular calcular calcular calculer contare;