Mine sisu juurde

siis

Allikas: Vikisõnastik


Eesti

Määrsõna[muuda]

siis

 1. Kasutatakse proadverbina, mis annab märku, et lausest ulatub ümbritsevasse teksti viiteseos: asendussõna suunab lugejad otsima lähtevormi. Partikliga siis saab asendada mujal tekstis mainitud või sealt järelduvat aega, sündmust, asjaolu jm.
  Just siis viidigi meid kokku.

  Sünonüümid:
  Tõlked:
 2. Kasutatakse modaaladverbina, mis annab või intensiivistab või kujundab tähendusseoseid teksti osade vahel. Sellises lauses jääb mõistmiseks puudu kontekstist, mis täpsustaks ajahetke.
  Teie ei tea siis midagi?

Partikkel[muuda]

siis

 1. Väljendab, et küsimusele pole ikka veel vastatud?
  Miks sa siis akna kinni panid?
  Tõlked:
  • niidumari: а (lause lõpus rõhulisena)
  • vene: а (lause lõpus rõhulisena)


Partikkel siis võib eesti suulises kõnes täita järgmisi funktsioone.

1. Ajale ja järgnevusele viitavad siis-partiklid võivad osutada mainitud või teada olevale ajahetkele- või lõigule: sel ajal, sel hetkel; toimuva või toimunu ajalisele ja ruumilisele järgnevusele: seejärel, peale seda; täpsemalt määratlemata temporaalsele tähendusele.

  * Enne mõtle, siis ütle!
  * Edasi tuleb mets, siis küla.

2. Asjaolule osutavad siis-partiklid viitavad küll mingile tekstis, suhtlussituatsioonis ja –kohas vm väljenduvale asjaolule, kuid teevad seda liiga laialt või ebamääraselt.

  * Kas ta töötab ikka siis seal või?
  * Kui vihastas, siis vihastas.
  * Kui ei ole, siis ei ole.

3. Teksti liigendavad siis-partiklid osutavad süžeeüksuste algusele, paiknedes enamasti lausungi alguses.

  * Siis on siin veel lilled ja liblikad.
  * Ja siis ma võtaksin need ka.

4. Partiklit siis kasutatakse lisajana suhteliselt kindlates konstruktsioonides, näiteks loetelus ja alternatiivide esitamisel - siis-partikkel toob neisse uusi osiseid.

  * Sinna sõidavad trammid number üks ja siis number kolm.
  * Või siis on ta hoopis seda tüüpi mees.

5. Värvingupartiklid osutavad, kuidas kõneleja suhtub öeldavasse või toimuvasse.

  * Kas ma sellest siis vähe olen rääkinud või?
  * Kuidas siis niimoodi?
  * Miks sa siis nüüd vait oled?

6. Toimetamispartiklist siis on abi, kui on vaja valikuid edasi lükata ning probleeme tekitanud teksti ümber teha.

  * Siis me noh, lugesime seda niimoodi.
  * Ja kuna see käib siia, siis ee, see käib sinna.


Enamasti täidabki partikkel siis rohkem kui ühte funktsiooni.

Tõlked[muuda]

Fraasid[muuda]

Välislingid[muuda]

Soome[muuda]

Määrsõna[muuda]

siis

 1. niisiis, järelikult, seega; siis
 2. siis (tundetooniline partikkel)
  Se on siis kuitenkin totta? – See on siis ometi tõsi?