olema

Allikas: Vikisõnastik


Eesti

Tegusõna[muuda]

olema

 1. Kasutatakse koopulana.
  Sünonüümid:
  Tõlked
 2. Seob alust püsivat asukohta märkiva kohamäärusega.
  Sünonüümid:
  Tõlked:
 3. Seob alust ajutist asukohta märkiva kohamäärusega.
  Sünonüümid:
  Tõlked:
 4. Seob alust seisundimäärusega.
  Tõlked:
 5. Seob alust ajamäärusega.
  Tõlked:
 6. ...
  Sünonüümid:
  Tõlked:
 7. ...
  Sünonüümid:
  Tõlked:
 8. ...
  Sünonüümid:
  Tõlked:
 9. ...
  Sünonüümid:
  Tõlked:
 10. Väljendab omamis- vms suhet (omajat märkiv väljend on alalütlevas).
  Sünonüümid:
  Tõlked:
 11. Kasutatakse abitegusõnana.
  Tõlked:

Vormid[muuda]

Infiniitsed vormid[muuda]
Pööre[muuda]
Kindel kõneviis[muuda]

Isikuline tegumood

Jaatav kõneliik

Eitav kõneliik

Umbisikuline tegumood ...

Tingiv kõneviis[muuda]

...

Käskiv kõneviis[muuda]

...

Kaudne kõneviis[muuda]

...

Möönev kõneviis[muuda]

...

Tuletised[muuda]

Liitsõnad[muuda]

Fraasid[muuda]

Päritolu[muuda]

Algläänemeresoome *ole- (*oldak). Vrd soome, isuri, karjala, livviko olla, liivi vȱlda, lüüdi, vepsa olda, võru olõma (ollaq), vadja õllõ.
Alguurali *wole- või *ole-. Vrd ungari van, vagyon 'vara', mansi о̄луӈкве, komi вӧвны, niidumari улаш, mäemari ылаш, ersa, mokša улемс.
Alguurali tüvi on tõenäoliselt tuletatud juurest *wo- või *o- frekventatiivliitega *-le-.
Seda on ka võrreldud algturgi tüvega *bōl- ja algmongoli tüvega *bol-, samuti algturgi tüvega *ol-.

Välislink[muuda]