Mine sisu juurde

Vikisõnastik:Vikisõnastiku reeglid

Allikas: Vikisõnastik

Siin on kirjas Vikisõnastiku reeglid, mis on kokku lepitud või faktiliselt kehtivad.

Reeglite kehtestamine ja muutmine[muuda]

Reeglid kehtestatakse kasutajate kokkuleppe alusel. Ettepanekuid reeglite muutmiseks või täiendamiseks võib esitada käesoleva artikli aruteluküljel.

Üldist[muuda]

Vikisõnaraamatu eesmärk on esitada sõnaraamatuliku sisuga informatsiooni sõnade, fraaside ja muude keelendite kohta ning taustinfot neutraalsest vaatepunktist lähtuvalt. Kirjeldatud eesmärgiga mittesobivad kaastööd kuuluvad kustutamisele.

Eestikeelne vikisõnaraamat esitab informatsiooni (sõnaseletused, näitefraaside tõlked jne.) eesti keeles ja eestikeelset terminoloogiat kasutades.


Artikli ülesehitus[muuda]

Kogu märksõna kohta esitatav informatsioon (sõnakujule vastavad tähendused eri keeltes, etümoloogia, hääldused, tõlked jm) esitatakse ühel leheküljel, mille pealkirjaks on vastav märksõna.

Konkreetse keele juurde kuuluv informatsioon paigutatakse alapealkirja alla, mille moodustab vastava keele nimetus ilma sõnata "keel". See pealkiri võidakse asendada malliga, mille üldkuju on Mall:-keelelühend-, kus keelelühend on Vikisõnastikus ja Vikipeedias kasutatav lühend, mis tuntumate keelte puhul on kahetäheline. Kui mõne keele kohta seda malli ei ole loodud, võib selle luua vastavalt ISO 639-3 standardile. Malli kasutamise korral tekib automaatselt kategooria, millega lehekülg paigutatakse vastava keele keelendeid käsitlevate lehekülgede hulka.

Igale keelele vastav alajaotus paikneb kõrgeimal hierarhiaastmel (kaks võrdusmärki kummalgi pool pealkirja). Malli kasutamise korral võrdusmärke ei panda.

Keeltele vastavad alajaotised esitatakse tähestiku järjekorras. Erandina on eesti keel alati keeltest esimene. Selle ees võib olla info, mis ei sõltu keelest, pealkirjaga "Keeltevaheline".

Artikli algusesse pannakse malli "vaata ka" abil lingid artiklitele, mille pealkiri erineb antud artikli pealkirjast suure või väikese algustähe, diakriitiliste märkide või muu väikese nüansi poolest.


Keelelingid[muuda]

Keelelingid lisab süsteem automaatselt.