Arutelu:resident

Selle lehekülje sisule puudub teiste keelte tugi.
Allikas: Vikisõnastik

Sellel sõnal on eesti keeles tuntumaid tähendusi. Tuua ära ainult üks vähetuntud tähendus on eksitav. Andres 7. märts 2010, kell 19:12 (UTC)

Ma saan aru, et artiklid on täiendatavad ja see siin pole lõplik seis. Muide, ega eestikeelse sõna tähenduse ainult sünonüümina esitamine vale pole, nagu siin enne põhjalikumat esitust oli? Pikne 7. märts 2010, kell 19:32 (UTC)
Muidugi, see on üldine põhimõte, et artiklid on täiendatavad. Ma räägin sellest, et lugejale jääb tahes-tahtmata mulje, et tegu on kui mitte ainsa tähenduse, siis vähemalt tähtsama tähendusega. Sellepärast leian, et kuigi tegijate põhimõte on, et artiklid on täiendatavad, ei tohiks neid sellisesse seisu jätta, sest see on lugeja jaoks eksitav.
Minu meelest on vale sõnaseletuse asendamine sünonüümiga. Sünonüüm peaks olema sünonüümide rubriigis. Andres 8. märts 2010, kell 07:31 (UTC)
Olgu, sellist puudust on ehk tõesti parem vältida. Mina paraku ei taju antud sõna tähendusi kui oluliselt erinenevalt tuntuid.
Jah, sõnaseletuse sünonüümiga asendamine oleks üldjuhul tagasiminek. Pean silmas seda, et seletus on ainult üks viis tähenduse andmiseks. Uues eesti keele seletavas sõnaraamatus on ka osa sõnu ainult sünonüümide kaudu avatud. Nii et esialgu sünonüümi andmine ilma seletuseta ei tohiks vale olla? Sellest lähtudes läheks sünonüüm sünonüümirubriiki, kui lisatud on seletus.
Teisalt, ehk ei peaks seletus igal juhul eesmärk olema? Näiteks sõna karm puhul sobiks mu meelest üldtuntud kirjakeelne vaste väga hästi vähemtuntud murdekeelset sõna seletama. Kui minu sõnavaras pole just üldiselt sõna ving asemel sõna karm, annab antud lahendus sõna tähenduse minu meelest ümbernurga – seletuse võiks leida artiklist ving. Pikne 8. märts 2010, kell 10:52 (UTC)
EKSS on teisiti üles ehitatud kui meie sõnastik. Seal ei ole üldse ei sünonüümide rubriiki ega tõlkeid. Minu meelest on just ühe sõna tähenduse seletamine teise sõna tähenduse kaudu ümbernurga seletamine. Ja sünonüüm on ju ka kohe silma all. Üldjuhul on sõnal mitu tähendust, ja kunagi ei või kindel olla, et kahe sõna kõik tähendused kattuvad. Ka sõnal "ving" on tähendusi, mida sõnal "karm" ei ole. Peale selle, kui piirduda sünonüümide andmisega, siis võib tekkida ring, kus sõna jääbki seletamata. EKSS-is selliseid ringe ka esineb.
Sünonüüm seletusena on muidugi parem kui seletuse puudumine, aga seda peaks vältima. Vale on ta selles mõttes, et eestikeelset sõna ei ole tarvis tõlkida, mistõttu ei tohiks täita tõlkevaste kohta. Andres 8. märts 2010, kell 12:11 (UTC)
Ja veel üks asi. Kui sõnal on mitu tähendust, ei pruugi neid saada sünonüümide abil eristada. Eristamine on aga vajalik kas või sellepärast, et tõlkevasted on üldjuhul erinevad. Andres 8. märts 2010, kell 14:00 (UTC)

Täiendasin inglise keele osa, aga kõik läks kaduma. Andres 25. märts 2010, kell 14:56 (EET)[vasta]