the

Allikas: Vikisõnastik


Inglise

Märkus: the on ingliskeelsetes tekstides kõige sagedamini esinev sõna.

Artikkel

the

  1. Määrav artikkel. Ei tõlgita.

    Kasutamine:
    • Eriti nimisõnade ning nimisõnafraaside ees (nii ainsuses kui mitmuses) kui osutatakse konkreetsetele isikutele ja asjadele. Artikkel on täpsustava mõjuga, erinevalt indefiniitse artikli üldistavast toimest.
    • Osutades millelegi või kellelegi, millest juba juttu oli.
    • Osutades millelegi üldtuntule või unikaalsele.
      the sun – päike.
    • Koos unikaalse tiitliga või tiitli osana.
      the President of the U.S. – Ameerika Ühendriikide president.
    • Mõnede pärisnimede ees.
      the Titanic
    • Mingi rühma või tüübi kõige väljapaistvamale esindajale osutamiseks.
      the man for the job
    • Adjektiivi ees adjektiivi kasutamisel nimisõnana, sel puhul sageli üldistava mõjuga.
      to heal the sick
    • Loodusnähtustest või ilmakaartest kõneldes.
      the weather
      the east
    • Omastava asesõna asemel mõnedest kehaosadest kõneledes.
    • Omastava asesõna asemel, et osutada kellelegi, kellega kõneleja või kõnetatu seotud on.
      how's the family?
    • Tegevusalale osutades.
      the politics
    • Mingist käesolevast ajavahemikust kõneldes (koos ühikuga).
      dish of the day
    • Perekonnanimega koos perekonnast või abielupaarist kõneledes.
      the Clintons deny any wrongdoing

Hääldus[redigeeri]

  • rõhutatult [ði:]
(fail)
  • vokaali ees [ði]
  • konsonandi ees [ðə]
(fail)

Päritolu[redigeeri]

vanainglise the on tuletatud varasemast meessoo näitavast asesõnast se

Määrsõna

the [ði, ðə]

  1. seda, sedavõrd, niipalju
    the better – seda paremini.
  2. mida ... seda
    the sooner the better – mida varem, seda parem