Kasutaja:AivoK/Valdkonnaterminid

Allikas: Vikisõnastik

Data extracted from dumpfile: etwiktionary-20111213-pages-meta-current.xml Articles which were not included: Üldise arutelu arhiiv*.

Acadie 1
Albacete 2
Ameerika 36
Ameerika inglise 6
Ameerika inglise släng 1
Ameerika kõnekeel 3
Ameerika släng 2
Ameerikas 4
Andaluusia 2
Antankarana 1
Argentina 3
Arvuti 1
Aunuse murdes 1
Austraalia 7
Austraalia kõnekeel 1
Austraalia kõnekeeles 4
Austraalia slängis 1
Austraalia vulgaarne släng 1
Austraalias kõnekeeles 1
Belgias 1
Brasiilias 1
Bretagne 1
Briti 37
Briti kõnekeel 3
Briti mereväe släng 1
Briti murdesõna 1
Briti släng 2
Ciudad Real 1
Colombia 2
Elekter 1
Eufemism 2
Euroopa Liidu statistika 1
Film 1
Granada 1
Ilmakaar 8
Informaatikas 1
Inglismaa murdesõna 1
Internet 3
Julia Kristeva järgi 1
Juriidikas 1
Jõelähtme murrak 1
Kanada 1
Keeleteaduses 1
Kenyas 1
Kokanduses 2
Kraasna maakeel 1
Kuusalu murrak 1
Kõnekeeles 7
Kõnekeeles isiku kohta 1
Loogika 1
Louisiana 1
Mehhiko 1
Missisipi 1
Murcia 2
Newfoundlandi murdes 1
Normandia murdesõna 2
Peamiselt Britis 1
Piiblis 2
Piltlikult 3
Rootsis 1
Rõngu kihelkonna murdesõna 1
Saaremaa murdesõna 1
Släng 1
Spordis 2
Sport 3
Suurbritannia 2
Suurbritannias 2
Suurbritannias kinofilmi kohta 1
Suurbritannias piltlikult 2
Tansaanias 2
Teater 1
Teatris 1
Tehnikas 1
Toledo 1
UML 3
USA 9
USA edelaosa 1
USA kõnekeel 1
USA lõunaosariigid 1
USA lõunaosariikides 1
USA släng 1
Umbisikuline 1
Varbla murrakus 1
Zamora 1
abisõnana 1
abiverbina 2
ajakirjandus 1
ajalooline 1
ajalooliselt 1
ajaloos 1
ajalugu 10
akadeemiline 1
algebra 5
algne tähendus 3
ametlik 2
anatoomia 26
antankarana murdesõna 1
antemoro murdesõna 1
antiik 1
antiikajal 1
antropoloogia 1
argikeel 1
argikeeles 1
argikeeles halvustavalt 1
arhailine 10
arhaism 2
arheoloogia 1
arhitektuur 31
arvustuse kohta 1
arvuti 1
arvutid 15
arvutiteadus 1
arvutitehnika 1
arvutivõrk 1
arvutižargoon 1
astronoomia 19
aupaklik sõnastus eriti kohtuprotsessidel 1
auto päritolumaa tähis 1
autode eraldusmärk 1
ballett 1
baromeetri kohta 1
bingo 1
biokeemia 4
bioloogia 16
bioloogias 1
botaanika 46
briti 3
digitaalelektroonika 4
diplomaatia 1
ebasoovitatav 1
eesti vasted 1
ehitus 6
eitavas lauses 1
elekter 4
elektrimootorid 1
elektroonika 30
elektroonikas 1
elektrotehnika 9
erakuulutustes 1
erialainimest tähistava nimetuse ees 1
eriti Ameerikas 3
eriti Suurbritannias 2
eriti meremeeste erikeeles 1
eriti seoses lõunaosariikidega 2
ettepaneku või taotluse kohta 1
ettevõte 1
etümoloogia 1
eufeism 1
eufemism 3
familiaarne 2
farmakoloogia 2
fiktsioon 1
film 1
filosoofia 9
folkloor 1
formaalne 1
fotograafia 2
fotondus 1
füsioloogia 5
füüsika 32
geneetika 6
geograafia 7
geoloogia 51
geoloogias tekstuuri kohta 1
geomeetria 6
geomorfoloogia 2
graafiteooria 3
grammatika 2
halvustav 7
halvustavalt 5
harilikult jaapani pornograafia tõlgetes 1
harilikult mitmuses 1
haruldane 10
haruldane või vananenud 1
harva 1
harvaesinev 2
heraldika 1
hindena 1
hobuse kohta 1
huumor 1
härjavõitluses 1
idee või ettepaneku kohta 1
idiomaatiline 5
iganenud 1
ihtüoloogia 1
iluaiandus 1
ilustavalt 1
imetlust või imestust väljendades 1
info 1
informaatika 95
informaatikas programmi või tarkvarapaketi kohta 1
informaatikas riistvaraseadme kohta 1
infotehnoloogia 14
inimese kohta 1
inimese või muu mõtleva olendi kohta 1
internet 15
internetisläng 9
intransitiivne 2
investeeringute kohta 1
isiku kohta 1
isikuline asesõna 3
jalgrattasport 1
juriidika 1
juura 10
ka naljatlevalt 1
kaardimäng 3
kaardimängud 1
kaardimängus 4
kahjurõõmu väljendades 1
kalender 3
kaljuronimine 1
kallima ostu kohta 1
kardioloogia 5
keelekood 1
keelendi kohta 1
keeleteadus 53
keemia 29
keemiline sümbol 1
keskaegne Rooma number 2
keskajal 1
keskkonnakaitses 1
kinda kohta 1
kino 1
kirjanduses ja rahvaluules 1
kirjanduslik 1
kirjandusteadus 1
kirjatüübi kohta 1
kirjutusmasina kohta 1
kirurgia 1
kitarrimängus 1
koduloomade kohta 1
kohanimedes 2
kokandus 2
kombinatoorne loogika 2
kondiitritooted 1
koordinaadistiku kohta 1
kristallograafia 1
kristluses 2
krüptograafia 1
krüptoloogia 1
kujundlik 4
kujundlikult 1
kunst 3
käitumispsühholoogia 2
käändevorm 1
kõnekeel 21
kõnekeeles 140
kõnekeeles halvustavalt 1
kõnekeeles hulga märkimisel 1
kõnekeelne 3
kõrgstiilis 1
kõrgstiilis või vananenud 2
ladina keelest 1
laevandus 1
lastekeeles 8
lennundus 3
ligikaudselt 1
ligikaudu 1
liiginimedes 1
lingvistika 54
lingvistikas 2
loendamatu 7
loendatav 3
loendatav ja loendamatu 2
loendusvorm 1
logistika 1
loodusnähtuse kohta 1
loodusnähtuste kohta 1
loodusolude kohta 1
loogika 8
maakood 2
maateadus 1
maateadused 1
madalstiilis 3
majandus 4
majandusteadus 1
maksetähtaja kohta 1
male 12
males 5
matemaatika 85
meditsiin 34
merendus 17
meteoroloogia 3
metroloogia 4
midagi tegema ergutades 1
militaarargoo 1
militaarne släng 1
mineraloogia 1
mitmekordsuse vorm 1
mitteametlik 4
mitteformaalne 1
murdekeelne 7
murdes 2
murdesõna 9
murre 8
murretes 1
murretes ja kaubanduses 1
muusika 37
muusikas 3
mäendus 1
mängu või mängustiili kohta 2
mõne allika järgi vananenud 2
mõnikord ka argikeeles 1
mõnikord solvavana tajutav 1
mõõtühik 1
mõõtühiku tähis 1
mööbli 1
mükoloogia 1
mütoloogia 5
naisenimi 2
naissoost 1
naljasõna 3
naljatlev 2
narkoloogia 3
narkomaanide slängis 1
neologism 1
neuroteadused 1
nimisõna kohta 2
näitav asesõna 6
näoilme kohta 1
okeanograafia 1
okeanoloogia 1
omaduse määra kasvamise kohta 1
omaduse või predikaadi kohta 2
omastav asesõna 1
organismi kohta 1
ornitoloogia 1
pangandus 2
patoloogia 6
peaaegu alati mitmuses 1
peamiselt Ameerikas 2
peamiselt Briti 2
peamiselt Briti kõnekeeles 1
peamiselt kõnekeeles 1
pedagoogika 1
perekonna teaduslik nimi 1
pesapall 4
petroloogia 1
pilgu kohta 1
pilkavalt või halvustavalt 1
piltlik 3
piltlikult 21
plakatit 1
poeetiline 1
poeetiliselt 1
poliitika 6
praegu haruldane 1
programmeerijate žargoon 1
programmeerimine 12
psühhiaatria 1
psühhoanalüüs 1
psühholoogia 19
pärast Augustust 1
põhiliselt Suurbritannias 2
põhiliselt USA kõnekeeles 5
põhiliselt USA lõunaosariikide kõnekeeles 2
põllumajandus 3
põllundus 1
raadio 1
raamatukeel 3
raamatulik 1
rahandus 7
rahvapärane 22
rahvateadus 1
rahvus 1
religioon 1
retoorika 1
retseptis loetelu lõpus 1
riidesort 1
riistvara 6
rõhu kohta 1
saematerjal 1
semantika 4
side 2
siduv asesõna 1
signaalitöötlus 2
sihiline 7
sihiline tegusõna 3
sihitu 3
sihitu tegusõna 1
släng 73
slängis 6
solvav 3
solvavalt 1
soojustehnika 1
sotsiaalteadused 2
sotsioloogia 5
sport 32
statistika 20
statistikas 1
statistikas korrelatsiooni puhul 1
suure või väikese algustähega 1
suurelt osalt arhailine 1
sõidukites 1
sõjandus 16
sünekdohh 1
taevakeha kohta 2
tants 2
tarkvaraarendus 1
tarkvaratehnika 2
tavaliselt hellitava kõnetlussõnana 1
tavaliselt kaldkirjas 1
tavalisim tähendus vanaajal 1
teadus ja filosoofia 1
teaduslik nimetus 4
teadusliku nimetuse sünonüüm 1
teater 1
tegevuse kohta 1
tegevuse või muu protsessi kohta 2
tegevust lubades või vastavust kinnitades 1
tehisintellekt 1
tehnika 6
tekstitöötlusprogrammi kohta 1
televisioon 3
temperatuuri kohta 1
teose kohta 1
termin 3
testimine 1
toote kohta 1
transitiivne 11
trükikunst 1
tunde kohta 2
turism 2
turundus 2
tuule kohta 5
tähis värvi pakendil 1
tõlge oleneb rektsioonist 4
ulme 3
umbmäärane asesõna 1
uusladina 4
vaata 1
vaikse tuule kohta 1
vana kirjaviis 6
vanaajal harva 1
vananenud 77
vananenud ja haruldane 2
vananenud teaduslik nimetus 1
vananenud või haruldane 1
vastutuse kohta 1
veeb 2
veini kohta 1
verbi või teiste sõnade puhul 1
viisakalt 6
visuaalsed kunstid 2
vormelite kohta 1
vulgaarne 2
vulgaarne släng 4
vulgarism 9
vähekasutatav 1
väärtpaberi hinna kohta 1
võimete või jõu kohta 1
võlgade kohta 1
võrgumängud 1
zooloogia 64
Ülekantud tähenduses 1
äri 1
äri kohta 2
õhtu kohta 1
õigus 2
õigusteadus 4
üldkeeles 2
ülekantud tähenduses 7
ülekantult 5
ülesande või kohustuse kohta 1
Šoti 1
šoti släng 1