Kasutaja:AivoK/Kõik pealkirjad

Allikas: Vikisõnastik

Data extracted from dumpfile: etwiktionary-20111213-pages-meta-current.xml

Articles which were not included: Üldise arutelu arhiiv*, Esileht, las, tulema, vä.

== Eesti == 1
== Hiina kirjamärk == 39
== Hiina== 38
== Inglise == 3
== Jaapani kirjamärk == 38
== Juti keele lõunapajuti murre == 1
== Keeltevaheline == 31
== Korea kirjamärk == 39
== Prantsuse == 1
== Tupii == 1
== Vietnami kirjamärk == 38
== Viited == 32
== Välislingid == 11
=== Eesnimi === 4
=== Fraasid === 1
=== Hüüdsõnafraas === 1
=== Isikuline asesõna === 1
=== Järelliide === 2
=== Kohanime osa === 1
=== Kohanimi === 41
=== Liitsõnad=== 1
=== Määrsõna === 2
=== Nimisõna (1) === 1
=== Nimisõna (2) === 1
=== Nimisõna === 12
=== Nimisõna käändevorm === 1
=== Nimisõna vorm === 2
=== Nimisõnafraas === 2
=== Number === 1
=== Omadussõna === 4
=== Päritolu === 57
=== Pööramine === 1
=== Rööpvormid === 1
=== Sümbol === 31
=== Sünonüümid === 1
=== Tegusõna === 4
=== Tegusõna vorm === 2
=== Vaata ka === 3
=== Vormid === 1
=== Välislingid === 12
=== Välislink === 16
=== Väljend === 1
=== Väljendid === 1
===+0=== 11
===+10=== 8
===+11=== 9
===+12=== 8
===+13=== 8
===+14=== 8
===+15=== 8
===+16=== 7
===+17=== 6
===+18=== 6
===+19=== 7
===+1=== 7
===+20=== 6
===+21=== 5
===+22=== 1
===+25=== 1
===+2=== 11
===+3=== 10
===+4=== 11
===+5=== 9
===+6=== 11
===+7=== 11
===+8=== 8
===+9=== 8
==== Antonüümid ==== 1
==== Fraasid ==== 22
==== Kasutamine==== 1
==== Käänamine ==== 34
==== Käänded ==== 2
==== Liitsõnad ==== 50
==== Märkus ==== 1
==== Päritolu ==== 37
==== Rööpvorm ==== 1
==== Rööpvormid ==== 2
==== Sünonüüm ==== 2
==== Sünonüümid ==== 2
==== Tuletised ==== 37
==== Tõlked ==== 144
==== Vaata ka ==== 4
==== Viited ==== 1
==== Vormid (käänamine) ==== 1
==== Vormid (käänded) ==== 24
==== Vormid ==== 7
==== Välislingid ==== 31
==== Välislink ==== 6
==== välislink ==== 1
====+0==== 1
====+10==== 1
====+11==== 1
====+12==== 1
====+13==== 1
====+14==== 1
====+15==== 1
====+16==== 1
====+17==== 1
====+18==== 1
====+19==== 1
====+20==== 1
====+24==== 1
====+26==== 1
====+2==== 1
====+3==== 1
====+4==== 1
====+5==== 1
====+6==== 1
====+7==== 1
====+8==== 1
====+9==== 1
===== Käänded ===== 1
===== Võrded ===== 1
=====Käänded===== 2
=====Määramata käänamine===== 2
=====Määratud käänamine===== 2
=====Võrded===== 3
====Allikad==== 5
====Anagrammid==== 1
====Antonüüm==== 3
====Antonüümid==== 2
====Enesekohane tegusõna==== 1
====Fraas==== 12
====Fraasid==== 395
====Homofoon==== 3
====Homofoonid==== 4
====Homonüümid==== 1
====Hääldamine==== 1
====Hääldus==== 133
====Idioomid==== 1
====Kasutamine==== 53
====Kasutatud kirjandus==== 1
====Käänded==== 2
====Liitsõna==== 3
====Liitsõnad ==== 1
====Liitsõnad==== 215
====Lähedase tähendusega sõnad==== 1
====Lühend==== 1
====Lühendid==== 1
====Morfoloogia==== 3
====Murdevormid==== 1
====Märkus==== 34
====Märkused==== 9
====Määrsõna==== 1
====Nimisõna (3)==== 1
====Nimisõna==== 9
====Nimisõnafraas==== 2
====Nimisõnaühend==== 1
====Omadussõna==== 3
====Omastav asesõna==== 1
====Poolitus==== 1
====Päritolu ==== 1
====Päritolu==== 1271
====Päritolu==== 3
====Päritolu==== 1
====Pööramine==== 5
====Rektsioon==== 26
====Riimid==== 3
====Rööpkuju==== 2
====Rööpvorm==== 26
====Rööpvormid==== 5
====Silbitamine==== 2
====Stiil==== 7
====Sõnad==== 4
====Sünonüüm==== 17
====Sünonüümid==== 23
====Süntaks==== 1
====Tegusõna==== 3
====Tegusõnavorm==== 3
====Tuletatud mõisted==== 1
====Tuletatud sõnad==== 1
====Tuletis==== 13
====Tuletised ja vormid==== 1
====Tuletised==== 496
====Tuletised==== 1
====Tuletused==== 2
====Tähendus==== 20
====Tähendusvarjund==== 1
====Tõlked==== 228
====Vaata ka==== 536
====Vaata ka==== 2
====Vaata==== 1
====Vanasõnad==== 1
====Variandid==== 4
====Variant==== 4
====Viited==== 2
====Vormid (käänded)==== 1
====Vormid==== 975
====Vormid==== 3
====Välislingid==== 612
====Välislink==== 47
====Välisriigid==== 1
====Väljend==== 2
====Väljendid==== 15
====Õigekiri==== 2
===Abisõna=== 1
===Abiverb=== 2
===Adverb=== 1
===Afiks=== 2
===Akronüüm=== 5
===Alistav sidesõna=== 1
===Artikkel=== 10
===Arvsõna=== 188
===Arvsõnad=== 1
===Arvsõnafraas=== 1
===Asemäärsõna=== 1
===Asesõna (1)=== 1
===Asesõna (2)=== 1
===Asesõna=== 52
===Asesõnavorm=== 7
===Asetus=== 1
===Domeenilaiend=== 1
===Eesliide (1)=== 1
===Eesliide (2)=== 1
===Eesliide=== 8
===Eesnimi 1=== 1
===Eesnimi 2=== 1
===Eesnimi=== 48
===Eessõna=== 57
===Eessõnafraas=== 20
===Eessõnafraas=== 1
===Eessõnaline ühend=== 4
===Eitussõna=== 1
===Enesekohane tegusõna=== 41
===Etnonüüm=== 2
===Etümoloogia=== 2
===Failinime laiend=== 1
===Fraas=== 42
===Fraas=== 1
===Fraasid=== 15
===Hiina number=== 1
===Hiragana=== 1
===Homofoon=== 3
===Homonüüm=== 1
===Hääldus=== 211
===Hüüdsõna (1)=== 1
===Hüüdsõna (2)=== 1
===Hüüdsõna=== 55
===Hüüdsõnafraas=== 4
===Hüüdsõnaline asesõna=== 2
===Idioom=== 1
===Impersonaalne tegusõna=== 2
===Impersonaalne verb=== 1
===Infiks=== 1
===Isikuline asesõna (1)=== 1
===Isikuline asesõna (2)=== 1
===Isikuline asesõna=== 20
===Isikunime vorm=== 1
===Isikunimi=== 46
===Jooned=== 25
===Joonte arv=== 9
===Joonte järjekord=== 3
===Järelliide (1)=== 2
===Järelliide (2)=== 2
===Järelliide (3)=== 1
===Järelliide (4)=== 1
===Järelliide (5)=== 1
===Järelliide=== 9
===Järelsõna=== 3
===Kaassõna=== 7
===Kaassõnafraas=== 1
===Kasutamine=== 9
===Kaubamärk=== 2
===Kesksõna=== 1
===Kiilsõna=== 3
===Kildsõna=== 2
===Kirjamärgid=== 1
===Kirjavahemärk=== 1
===Klassifikaator=== 1
===Kohanime vorm=== 4
===Kohanimi (1) === 2
===Kohanimi (1)=== 1
===Kohanimi (2)=== 1
===Kohanimi 1=== 1
===Kohanimi 2=== 1
===Kohanimi 3=== 1
===Kohanimi 4=== 1
===Kohanimi 5=== 1
===Kohanimi 6=== 1
===Kohanimi 7=== 1
===Kohanimi=== 266
===Kombineeritud sõna=== 1
===Komparatiiv=== 1
===Koodid=== 40
===Kosmonüüm=== 1
===Kriipsude arv=== 1
===Kun=== 1
===Käändelõpp=== 2
===Kõnekäänd=== 3
===Küsisõna=== 1
===Küsiv asesõna=== 2
===Küsiv omadussõna=== 2
===Ladina=== 1
===Lahutatav eesliide=== 1
===Lause=== 1
===Liitnumbrid=== 1
===Liitomadussõna=== 1
===Liitsõna komponent=== 1
===Liitsõnad ja fraasid=== 29
===Liitsõnad=== 12
===Lühend (1) === 3
===Lühend (1)=== 14
===Lühend (2) === 2
===Lühend (2)=== 13
===Lühend (2)=== 1
===Lühend (3) === 1
===Lühend (3)=== 5
===Lühend (3)=== 1
===Lühend (4)=== 1
===Lühend (4)=== 1
===Lühend (5) === 1
===Lühend (5)=== 1
===Lühend (6) === 1
===Lühend (6)=== 1
===Lühend (7)=== 1
===Lühend === 1
===Lühend=== 240
===Lühendi eesliide=== 2
===Malagassi=== 1
===Mineviku kesksõna=== 2
===Morfeem=== 1
===Morfoloogia=== 1
===Märkused=== 2
===Määrav artikkel=== 7
===Määrsõna (1)=== 1
===Määrsõna (2)=== 1
===Määrsõna=== 256
===Määrsõnafraas=== 21
===Määrsõnaline asesõna=== 1
===Määrsõnaline ühend=== 2
===Määrsõnavorm=== 1
===Nanori=== 1
===Nimi=== 1
===Nimisõna (1) === 3
===Nimisõna (1)=== 76
===Nimisõna (1)=== 1
===Nimisõna (1.)=== 1
===Nimisõna (2) === 3
===Nimisõna (2)=== 75
===Nimisõna (2)=== 1
===Nimisõna (2.)=== 1
===Nimisõna (3)=== 15
===Nimisõna (4)=== 3
===Nimisõna 1.=== 1
===Nimisõna 1=== 8
===Nimisõna 2.=== 1
===Nimisõna 2=== 8
===Nimisõna 3=== 1
===Nimisõna vorm 1=== 1
===Nimisõna vorm 2=== 1
===Nimisõna vorm=== 47
===Nimisõna(2)=== 1
===Nimisõna(3)=== 1
===Nimisõna=== 3805
===Nimisõnade kasutamine=== 2
===Nimisõnafraas 1=== 1
===Nimisõnafraas 2=== 1
===Nimisõnafraas=== 310
===Nimisõnafraasi vorm=== 8
===Nimisõnaline ühend=== 4
===Nimisõnavorm=== 77
===Nimisõnaühend=== 63
===Number=== 7
===Näitav asesõna=== 13
===Näitav omadussõna=== 4
===Omadussõna (1)=== 4
===Omadussõna (2)=== 4
===Omadussõna (2)=== 1
===Omadussõna (3)=== 1
===Omadussõna vorm=== 6
===Omadussõna=== 979
===Omadussõna=== 1
===Omadussõna=== 1
===Omadussõnafraas=== 9
===Omadussõnaline ühend=== 1
===Omadussõnavorm (1)=== 1
===Omadussõnavorm (2)=== 1
===Omadussõnavorm=== 10
===Omadussõnaühend=== 1
===Omastav asesõna=== 10
===Omastav omadussõna=== 12
===On=== 1
===Partikkel=== 4
===Partikkel=== 2
===Partitiivne artikkel=== 3
===Perekonnanimi=== 20
===Perekonnanimi=== 1
===Predikatiiv=== 3
===Pärisnimi (1)=== 1
===Pärisnimi (2)=== 1
===Pärisnimi=== 47
===Päritolu=== 424
===Põhitähendused=== 40
===Põhjendav sidesõna=== 1
===Pööramine=== 6
===Rõhk=== 1
===Rööpkuju=== 1
===Rööpkujud=== 1
===Rööpvorm=== 8
===Rööpvormid=== 5
===Rōmaji=== 2
===Samakõlalised sõnad=== 1
===Sidesõna=== 46
===Sidesõnafraas=== 1
===Sidesõnaline ühend=== 3
===Siduv asesõna=== 8
===Sihiline tegusõna=== 432
===Sihiline verb=== 3
===Sihitu tegusõna=== 131
===Sihitu verb=== 2
===Silbitamine=== 1
===Stiil=== 1
===Substantiiv=== 1
===Suunalisand=== 2
===Sümbol (1)=== 7
===Sümbol (2)=== 6
===Sümbol (3)=== 4
===Sümbol (4)=== 3
===Sümbol (5)=== 1
===Sümbol (6)=== 1
===Sümbol (7)=== 1
===Sümbol (8)=== 1
===Sümbol=== 45
===Sümbol=== 1
===Tegusõna (1) === 1
===Tegusõna (1)=== 1
===Tegusõna (1)=== 1
===Tegusõna (2)=== 3
===Tegusõna (sihiline või sihitu)=== 1
===Tegusõna 1 === 1
===Tegusõna 2=== 1
===Tegusõna vorm=== 5
===Tegusõna=== 291
===Tegusõnafraas (1)=== 1
===Tegusõnafraas (2)=== 1
===Tegusõnafraas (3)=== 1
===Tegusõnafraas (4)=== 1
===Tegusõnafraas=== 53
===Tegusõnajärelliide=== 2
===Tegusõnasufiks=== 1
===Tegusõnavorm (1)=== 1
===Tegusõnavorm (2)=== 1
===Tegusõnavorm=== 181
===Tegusõnaühend=== 3
===Teised lühendid=== 2
===Transkriptsioon=== 41
===Tsitaatlaen=== 1
===Tuletised=== 37
===Tähendus=== 1
===Tähendus=== 1
===Täht=== 17
===Tõlked=== 14
===Umbisikuline tegusõna=== 1
===Umbmäärane artikkel=== 3
===Umbmäärane asesõna=== 10
===Umbmäärane omadussõna=== 9
===Vaata ka=== 230
===Vanasõna=== 3
===Viited=== 9
===Vormid=== 17
===Välislingid=== 46
===Välislink=== 71
===Väljend=== 5
===Väljendid=== 5
===Võti=== 17
===Võti=== 3
===Võti=== 12
===tegusõna=== 1
===välislink=== 1
===Öeldistäide=== 2
===Ühendid=== 1
==Abhaasi== 2
==Afrikaani== 15
==Alamsaksa== 1
==Alamsorbi== 1
==Albaania== 12
==Annoboni== 10
==Araabia number== 1
==Araabia== 27
==Aragoni== 1
==Aserbaidžaani== 3
==Atajali== 2
==Baski== 1
==Beuriger Platt== 1
==Bieweri== 4
==Binsfeldi== 1
==Bosnia== 2
==Bretooni== 2
==Bulgaaria== 10
==Burjaadi== 1
==Bärndütsch== 2
==Eesti== 438
==Esperanto== 3
==Eve== 1
==Friisi== 3
==Fääri== 1
==Galeegi== 3
==Gooti== 1
==Guaranii== 1
==Hiina (''pinyin'')== 2
==Hiina (pinyin)== 1
==Hiina== 26
==Hindi== 1
==Hispaania== 17
==Hollandi== 44
==Horvaadi== 2
==IPA sümbol== 2
==Ido== 3
==Iiri== 1
==Indoneesia== 8
==Inglise== 57
==Interlingua== 2
==Islandi== 8
==Itaalia== 5
==Jaapani == 1
==Jaapani kirjamärk== 1
==Jaapani== 13
==Jamamadi== 2
==Jukagiiri== 1
==Kalmõki== 1
==Karatšai-balkaari== 1
==Kasahhi== 4
==Katalaani== 4
==Keeltevaheline== 63
==Keti== 1
==Kiribati== 1
==Kirjamärk== 12
==Kirjamärk== 22
==Kohanime vorm== 1
==Kohanimi== 1
==Koltasaami== 1
==Komi== 1
==Korea kirjamärk== 1
==Korea== 2
==Kreeka (vanakreeka)== 5
==Krimmitatari== 1
==Kurdi== 2
==Kõmri== 2
==Ladina== 16
==Leedu== 10
==Liitsõnad== 1
==Liivi== 1
==Läti== 11
==Lühend== 3
==Maaja== 1
==Makedoonia== 3
==Malagassi== 142
==Malai== 3
==Maoori== 1
==Mari== 1
==Mokša== 2
==Mongoli== 1
==Moseli-frangi== 1
==Mänksi== 1
==Määrsõnaline ühend== 1
==Nauru== 2
==Nimisõna (1)== 1
==Nimisõna (2)== 1
==Nimisõna vorm== 1
==Nimisõna== 13
==Norra== 1
==Poola== 5
==Portugali== 26
==Prantsuse== 229
==Pärisnimi== 1
==Päritolu== 13
==Põhjasaami== 4
==Rektsioon== 1
==Rootsi== 14
==Rumeenia== 3
==Saksa== 19
==Samoa== 1
==Sanskriti== 3
==Sardi== 1
==Serbia== 5
==Sihiline tegusõna== 1
==Slovaki== 6
==Sloveeni== 7
==Soome== 159
==Taani== 4
==Tagalogi== 1
==Tatari== 1
==Timukua== 1
==Tupii== 5
==Tuvalu== 2
==Täht== 5
==Türgi== 11
==Türkmeeni== 1
==Tšagatai== 1
==Tšehhi== 7
==Udmurdi== 1
==Ukraina== 1
==Ungari== 73
==Usbeki== 1
==Uuskreeka== 1
==Vaata ka== 65
==Vadja== 1
==Valgevene== 2
==Vanainglise== 2
==Vanakreeka== 6
==Vene== 6
==Vepsa== 1
==Viited== 5
==Volofi== 1
==Vormid== 5
==Välislingid== 20
==Võru== 9
==Võti== 15
==Šošoni== 1
==Šveitsisaksa== 20