Kasutaja:AivoK/Alapealkirjad

Allikas: Vikisõnastik

Data extracted from dumpfile: etwiktionary-20111213-pages-meta-current.xml

Articles which were not included: Üldise arutelu arhiiv*, Esileht, las, tulema, vä.

Lines which were not included: lines containing '}' symbol.


# '''Sünonüümid:''' 1
# Esinedes koos nimi-, ase-, omadus- või arvsõnaga, vastab eesti keele omastavale, osastavale, seestütlevale, kaasaütlevale jt. käänetele, väljendades: 1
# Tõlked: 1
#'''Sünonüüm''': 6
#'''Sünonüüm:''' 3
#'''Sünonüümid''': 2
#'''Sünonüümid: 1
#'''Sünonüümid:''' 3
#'''Tõlked''': 2
#'''Variandid''': 1
#'''Variant''': 4
#'''Variant:''': 1
#*'''Sünonüümid:''' 1
#*'''Tõlked''': 1
#*'''Variant''': 2
#*:Sünonüüm: 1
#: 205
#: 8
#: 4
#: '''Antonüüm''': 2
#: '''Antonüüm:''' 1
#: '''Antonüümid''': 5
#: '''Antonüümid:''' 8
#: '''Kasutamine''': 1
#: '''Sünonüüm''': 58
#: '''Sünonüüm:''' 6
#: '''Sünonüümid''': 52
#: '''Sünonüümid:''' 59
#: '''Tõlked''': 81
#: '''Tõlked''': 8
#: '''Tõlked:''' 45
#: '''Vaata ka:''' 2
#: '''Variant''': 1
#: '''Variant:''' 3
#: ''Sünonüüm'': 4
#: ''Sünonüümid'': 3
#: Rööpvorm: 1
#: Sünonüüm: 21
#: Sünonüüm: 2
#: Sünonüümid: 18
#: Sünonüümid: 5
#: Tõlked''': 1
#: Tõlked: 11
#: Variant: 1
#:'''Antonüüm''': 23
#:'''Antonüüm:''' 8
#:'''Antonüümid''': 39
#:'''Antonüümid:''' 9
#:'''Hüpernüüm''': 4
#:'''Hüpernüüm:''' 1
#:'''Hüpernüümid''': 2
#:'''Hüponüüm''': 2
#:'''Hüponüümid''': 5
#:'''Lühend:''' 7
#:'''Lühendid:''' 10
#:'''Rahvapärased nimed:''' 1
#:'''Rektsioon''': 1
#:'''Rektsioon:''' 1
#:'''Rööpkuju''': 2
#:'''Rööpvorm''': 1
#:'''Rööpvormid''': 1
#:'''Rööpvormid''': 1
#:'''Stiililiselt lähedased sõnad: 1
#:'''Stiililiselt lähedased sünonüümid: 1
#:'''Sünonüüm''': 214
#:'''Sünonüüm''': 5
#:'''Sünonüüm: 2
#:'''Sünonüüm:''' 288
#:'''Sünonüüm:''' 5
#:'''Sünonüümid''': 160
#:'''Sünonüümid''': 8
#:'''Sünonüümid''': 1
#:'''Sünonüümid: 1
#:'''Sünonüümid:''' 412
#:'''Sünonüümid:''' 5
#:'''Sünonüümid:''' 2
#:'''Tähised:''' 1
#:'''Tõlked''': 217
#:'''Tõlked''': 1
#:'''Tõlked: 2
#:'''Tõlked:''' 518
#:'''Tõlked:''' 1
#:'''Vaata ka''': 2
#:'''Vaata ka:''' 1
#:'''Variandid''': 5
#:'''Variandid:''' 95
#:'''Variant''': 28
#:'''Variant''': 2
#:'''Variant:''' 31
#:''Sünonüüm'': 14
#:''Sünonüümid'': 7
#:''Tõlked'': 1
#:*'''Sünonüüm''': 6
#:*'''Sünonüüm:''' 1
#:*'''Sünonüümid''': 1
#:*'''Tõlked''': 3
#:*'''Tõlked:''' 2
#:*'''Variant''': 1
#:*'''Variant:''' 1
#:*Rööpvorm: 2
#:*Sünonüüm: 2
#:*Sünonüümid: 4
#:*Tõlked: 7
#:Antonüüm: 16
#:Lähedase tähendusega sõnad: 1
#:Rektsioon: 1
#:Rööpkuju: 12
#:Rööpkuju: 1
#:Rööpkujud: 3
#:Rööpvorm: 36
#:Rööpvorm: 1
#:Rööpvormid: 6
#:Sünonüüm''': 6
#:Sünonüüm: 194
#:Sünonüüm: 8
#:Sünonüümid: 222
#:Sünonüümid: 15
#:Sünonüümid: 1
#:Tõlked: 191
#:Tõlked: 16
#:Tõlked:''' 2
#:Vana kirjaviis: 4
#:Variandid: 3
#:Variant: 6
#Rööpvorm: 1
#Sünonüümid: 2
#Sünonüümid: 1
#Tõlked: 1
'''Kontrollimist vajavad tõlked:''' 1
'''kontrollimist vajavad:''' 1
* '''Big5''': 38
* '''Unicode''': 39
* Cangjie sisestus: 1
* Konjunktiiv: 1
* Nelja nurga süsteem: 1
* Wubi Hua: 1
*'''Sünonüüm:''' 1
** Detsimaalne: 1
** Hex: 1
** Olevik: 1
**ainsus: 1
*Ainsus: 8
*IPA: 1
*Mitmus: 8
*Mitmus: 4
*ainsus: 1
*ainsus: 2
*mitmus: 2
*mitmus: 1
*Ülivõrre: 1
: '''Sünonüüm''': 1
: '''Sünonüümid''': 4
: '''Tõlked''': 4
: ''Sünonüüm'': 1
: Näited sõna kasutamisest tähenduse üldistumise tõttu: 1
: Seda väljendit kasutatakse peaaegu alati mingil kujul ütluse või vanasõnana: 1
: Vasted germaani keeltes: 1
:#: 1
:'''Tõlked:''' 1
:*''Mineviku pöörded'': 1
:*''Oleviku pöörded'': 1
:Eitussõna korratakse lause lõpus: 1
:Vormid: 1
Häälduse variante: 2
Järelliited: 1
Koos määrava artikliga tekivad järgmised kombinatsioonid: 1
Number: 1
Sõnad: 1
Sõnu, milles eesliide esineb kaudselt: 1
Sõnu, milles eesliide on tulnud laenuna kaasa ega ole õigupoolest eestikeelne eesliide: 1
Sõnu, milles seda eesliidet võib vaadelda eestikeelsena: 1
Täheühendites: 2
kanji: 1